Nyheter

Verdens største vindturbin skal bygges i Norge

Nestleder i Bellona, Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 12. februar, 2010

Skrevet av: Andreas Steenbuch Mathismoen

Med 137 millioner kroner i statlig støtte skal en prototyp av verdens største vindturbin, med rotordiameter på 147 meter, bygges i Norge.

I samarbeid med det norske teknologiselskapet Smartmotor AS, har Sway AS utviklet den nye vindturbinen. Nå skal prosjektet realiseres. Bellona er svært fornøyd med avgjørelsen, sier Nest leder i Bellona Marius Holm.

Gigantisk prosjekt

Sway AS har fått innvilget hele 137 millioner kroner i støtte fra Enova til å bygge en vindturbinen i Norge. I samarbeid med det norske teknologiselskapet Smartmotor AS, har Sway utviklet den nye kjempeturbinen.

Vindturbinen er enorm, med sine 145 meter i diameter på rotorbladene, og hele 10 megawatt installert kapasitet. Prototypen skal bygges i Øygarden i Hordaland.

Turbinen bygger på nye teknologiske løsninger med blant annet langt større energieffektivitet enn dagens turbiner. Den skal testes ut på land de neste to årene. Planen er så å ta i bruk teknologien til havs.

Sway eies av blant andre Statoil, Lyse, Inocean og Eystein Borgen.

En god nyhet

En meget god nyhet, sier Bellonas Marius Holm.

–Vi har fulgt utviklingen av Sway over mange år, og hatt store forventninger til prosjektet. At Sway nå får 137 millioner av Enova er meget positivt, og det er et godt eksempel på hvilken rolle Enova bør spille i utviklingen av fornybar energi i tiden framover, sier han.

Marius Holm mener at grønne sertifikater fra 2012 vil ivareta Enovas nåværende oppgaver med støtte til ordinær utbygging av fornybar energiproduksjon.

–Støtte til nye teknologiprosjekter bør i framtiden stå helt sentralt i Enovas arbeid, og denne bevilgningen gir signaler om en meget positiv retning, mener Holm.

Bevilger penger til miljøprosjekter

I fjor brukte Enova betydelige beløp til teknologiprosjekter i metallindustrien, og nå går de tungt inn i vindteknologi. På denne måten fremmer Enova både nødvendig omstilling av norsk prosessindustri, og nye arbeidsplasser i framtidens energiindustri.

–La dette bli startskuddet for omstilling av leverandørindustrien innen offshore til nye og framtidsrettede markeder, oppfordrer Bellonas nestleder Marius Holm.
 
Hva er Enova?

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er regjeringens viktigste verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.