Nyheter

Felles støttesystem med Sverige positivt

Dirk Ingo Frank

Publiseringsdato: 15. september, 2010

Et felles system om grønne sertifikater for fornybar energiproduksjon med Sverige vil ha flere positive virkninger. Det viser en rapport fra svenske Energimyndigheten, som ble publisert i dag. – Nå må regjeringen begynne å levere på grønne sertifikater, sier Håvard Lundberg i Bellona.

Som et ledd i å se over det svenske sertifikatmarkedet for fornybar strømproduksjon har svenske Energimyndigheten utarbeidet en rekke rapporter. Dagens rapport ser på virkningene av et felles sertifikatmarked med Norge, og er den femte av i alt seks rapporter.

Rapporten viser at et felles system mellom Sverige og Norge i all hovedsak vil føre til utbygging av norsk vannkraft, svensk biokraft og en jevn fordeling av vindkraft i Norge og Sverige. Et felles marked vil også føre til mer stabile sertifikatpriser.

Etterlyser handling

– Rapporten peker på at utsettelser av viktige beslutninger om et felles system kan føre til at utbygging av fornybar energi stopper opp, og særlig i Norge. Vi trenger en avklaring fra regjeringen og tegn på fremgang, og det må komme fort, sier Håvard Lundberg, klima- og energirådgiver i Bellona.

Dersom systemet skal tre i kraft fra 1.1.2012, slik overenskomsten mellom Norge og Sverige fra i fjor tar sikte på, må både svensk og norsk lovgivning endres. I tillegg peker rapporten på at ulik praksis i de to landene kan få konsekvenser på sertifikatprisen og hvor ny produksjon blir bygget. I tillegg er den en rekke tema rundt selve utformingen av systemet som må samordnes mellom Norge og Sverige, gjennom fellesutredninger.

Mer vindkraft

Til tross for at Norge og Sverige vil gå inn i sertifikatmarkedet med like forpliktelser på 13,2 TWh ny produksjon hver fra 2012 til 2020, viser rapporten at mellom 14-15 TWh av disse vil bli bygget i Norge i denne perioden. Vindkraft på land utgjør over halvparten av den nye kraftproduksjon i Norge.

– Det er gledelig at de grønne sertifikatene ser ut til å utløse utbygging av mer fornybar vindkraft. Så langt har vi hatt et støttesystem som ikke har bidratt til å utløse det store vindkraftpotensialet Norge har, sier Lundberg.