Nyheter

Vil styrke kraftnettet

Nestleder i Bellona, Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 1. oktober, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Skal vi klare overgangen til fornybarsamfunnet, må overføringsnettet rustes opp og bygges ut. Et eventuelt sjøkabel-vedtak i Hardanger bør ikke danne presedens for senere saker, sier Bellona-nestleder Marius Holm.

– Klimaendringene er en av de største trusselene mot natur og miljø, og satsing på rene, fornybare energikilder er helt avgjørende i kampen mot den globale oppvarmingen. Skal disse energiressursene utnyttes, er ikke dagens overføringsnett godt nok, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Veien til fornybarsamfunnet

Skal man lykkes med en drastisk omlegging av samfunnets energibruk, der fossil energi erstattes av ren energi, trengs det endringer i infrastrukturen. Mens olje kan fraktes i store tankskip langt ute til havs, må kraft fra for eksempel vindmølleparker fraktes via et godt utbygd strømnett.

– Store oljetankere frakter like mye energi på en tur som en kraftlinje gjør på ett år. Når den kan fraktes ”ute av syne, ute av sinn”, er oljen tilsynelatende praktisk og behagelig, men det gjør den på ingen måte bærekraftig, sier Holm.

Spørsmålet om mastene i Hardanger har fått stor oppmerksomhet de siste månedene, og regjeringen bestemte seg i august for å ta opp alternativet med sjøkabel til ny vurdering.

– Det er klokt å ta dem som blir berørt med på råd, og vi mener det var riktig av regjeringen å ta en pust i bakken etter de lokale protestene mot Hardanger-utbyggingen. Samtidig må tempoet i utbyggingen av nettkapasiteten være høyt, sier Holm.

– Bør godta flere master

Om det skulle bli vedtatt å legge sjøkabel i Hardanger, mener Bellona at dette ikke må danne presedens for senere kraftutbygginger.

– Skal det bygges sjøkabel overalt, kan det føre til at styrkingen av kraftnettet får opptil fem ganger så høye kostnader. Det vil bremse prosessen med å ta i bruk mer av den fornybare energien, noe som er uakseptabelt. Derfor må vi godta at det kommer master flere steder i landet. Det overordnede hensynet ved utbygginger burde være klimaspørsmålet og lokale naturverdier, sier Holm.