Nyheter

Gledelig nyhet

(Foto: Roberto Di Trani/Bellona)

Publiseringsdato: 8. desember, 2010

Skrevet av: Håvard Lundberg

Norge og Sverige signerte i dag avtale om grønne sertifikater. – Gledelig, er Bellonanestleder Marius Holms umiddelbare kommentar.

Bellona er veldig fornøyd med at Terje Riis-Johansen og den svenske næringsministeren Maud Olofsson i dag skrev under en avtale om å innføre et felles norsk-svensk marked for å fremme utbygging av fornybar energi fra 2012.

– Dette er veldig gode nyheter, endelig ser det ut til at grønne sertifikater nå kommer på plass. Dette er noe Bellona har jobbet for i over ti år, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Årelang prosess

1. desember i år var det ti år siden Stortinget for første gang ba regjeringen utrede et system med grønne sertifikater i Norge. Nå, ti år senere, ser det ut som Norge endelig vil få på plass et system som legger til rette for utbygging av mer fornybar energi på en effektiv måte.

– Fornybar energi er en av bærebjelkene i det fremtidige nullutslippsamfunnet. Et system med grønne sertifikater vil sikre utbygging av utslippsfri, miljøvennlig energi på en effektiv måte, sier Holm. 

Fornybardirektivet

En av forutsetningene for at grønne sertifikater kan komme på plass er at Norge må innføre fornybardirektivet. De siste ukene har regjeringen gjentatte ganger snakket seg bort fra et høyt mål i fornybardirektivet. Bellona mener Norge må innføre fornybardirektivet med samme mål og beregningsmetode som EUs medlemsland.

Hva er grønne sertifikater?

Grønne sertifikater er et virkemiddel som fremmer utbygging av ren, fornybar energi. Ordningen fungerer slik: Produsenter av ny fornybar energi tildeles såkalt grønne sertifikater tilsvarende energimengden de produserer. Så forpliktes alle kraftleverandører til å kjøpe en viss mengde grønne sertifikater.

På denne måten oppstår det en etterspørsel etter grønne sertifikater, slik at produsenter av fornybar energi kan hente en ekstra inntekt i tillegg til salg av strøm. I dette markedet er det konkurransen som sikrer at de fornybare energiprosjektene med lavest kostnader realiseres først.

I Norge var innføringen av grønne sertifikater under planlegging i mange år, inntil regjeringen skrinla prosjektet i 2006. Senere har den svenske og norske regjeringen vært i samtaler om å få på plass et felles marked for grønne sertifikater, og man er blitt enig et mål om å klare det innen 1. januar 2012.