Nyheter

Klimagassvekting av energibærere – bruk og misbruk

Publiseringsdato: 1. desember, 2010

Bellona arrangerte den 26. november et Energiforum for å diskutere disse problemstillingene.

Det ble en livlig og bred diskusjon rundt temaene opprinnelsesgarantier for strøm, beregningsmetoder og sammenhengen mellom klimagassvekting og ETS-kvoter.

Den 13. januar blir det et oppfølgingsseminar

På dette seminaret vil innlegg og diskusjon få en mer politisk vinkling enn det innledende forumet som handlet om beregningsmessige tilnærminger: På veien til et fremtidig nullutslippsamfunn, hvilken klimagassvekting skal vi bruke i dag og årene fremover for el?

Presentasjonene fra seminaret finner dere i kolonnen til høyre.