Nyheter

Klimagassvekting av energibærere – bruk og misbruk

Publiseringsdato: 1. desember, 2010

Veien til nullutslippssamfunnet går gjennom rene energibærere og utslippsfri energiproduksjon. En langsiktig strategi for å unngå farlige klimaendringer innebærer derfor utbygging av infrastruktur for og bruk av elektrisitet, fornybar varme og hydrogen som tilrettelegger for utfasing av fossil energi. Hvilken rolle spiller klimavekting av elektrisitet og fjernvarme i et slikt perspektiv?

Bellona arrangerte den 26. november et Energiforum for å diskutere disse problemstillingene.

Det ble en livlig og bred diskusjon rundt temaene opprinnelsesgarantier for strøm, beregningsmetoder og sammenhengen mellom klimagassvekting og ETS-kvoter.

Den 13. januar blir det et oppfølgingsseminar

På dette seminaret vil innlegg og diskusjon få en mer politisk vinkling enn det innledende forumet som handlet om beregningsmessige tilnærminger: På veien til et fremtidig nullutslippsamfunn, hvilken klimagassvekting skal vi bruke i dag og årene fremover for el?

Presentasjonene fra seminaret finner dere i kolonnen til høyre.