Nyheter

Startskudd for grønn ørken i Jordan

Sahara Forest Project Foundation / Screenergy

Publiseringsdato: 11. januar, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Nå har Sahara Forest Project – som Bellona er en del av – inngått en avtale om rettigheter til et landområde i Jordan. Dermed ligger alt til rette for det første testanlegget for dette banebrytende miljøprosjektet.

Sahara Forest Project har jobbet med planlegging og undersøkelser i flere år, og nå er endelig stedet for testanlegget bestemt. Det blir i Aqaba-distriktet i Jordan, helt innerst i Rødehavet.

Frederic Hauge, leder i Miljøstiftelsen Bellona var i Jordan for å underskrive samarbeidsavtalen med myndighetene i Aqaba. Til stede var også utenriksminister Jonas Gahr Støre. Han kaller prosjektet spektakulært.

– Dette er et kjempeskritt forover i arbeidet med å realisere Sahara Forest Project, sier Frederic Hauge.

Bellona er en av tre eiere i Sahara Forest Project A/S (SFP).

Mindre CO2, mer ren energi

Prosjektet kombinerer flere typer teknologier og vil produsere ferskvann, mat, bærekraftig biomasse og energi – ut av saltvann, alger og solskinn.

– Vi vil bruke det vi har nok av, til å produsere det vi trenger mer av, sier Frederic Hauge.

En tilleggseffekt er at ørkenen utenfor får tilført fuktighet og med tiden blir grønn av vekster. Dessuten vil algene, grønnsakene og andre planter oppta CO2 fra lufta.

– Sahara Forest Project har vakt internasjonal oppsikt, og det har hatt en formidabel utvikling siden det først ble presentert. Jeg er sikker på at et SFP-anlegg vil bli en realitet om kort tid, sier Hauge.

En pakke løsninger

The Sahara Forest Project innebærer en felles løsning for flere av de store miljøproblemene i vår tid.

– Ferskvannsmangel, ujevn fordeling av mat, skitten energiproduksjon, mangel på biomasse og sist, men ikke minst global oppvarming, kan løses med en helhetlig tankegang og teknologi, sier Frederic Hauge:

– Grunnen til at Bellona har gått inn i dette med full tyngde er at prosjektet gir så mange svar på så mange spørsmål samtidig.

Overskuddsprosjekt

Sahara Forest Project kombinerer saltsvanns-drivhus hvor det dyrkes alger og grønnsaker, med konsentrert solenergi som sørger for elektrisitet og vann. Kondens og damp fra anlegget vil sørge for at det vil bli grønt i nabolaget, samtidig som prosjektet også vil produsere ferskvann gjennom avsalting av sjøvann. Dyrkingen av alger vil gi verden sårt tiltrengt biomasse som igjen kan brukes til produksjon av energi eller mat.

− Aqaba er et tørt ørkenområde med mye solskinn og har kystlinje til Rødehavet. Det passer perfekt til dette, fastslår Hauge.

Ved å kombinere de ulike teknologiene, vil prosessene ”fø” hverandre. Det er dermed et stort kommersielt potensiale for gjenoppbyggende vekst. Reetablering av skog og etablering av nye grønne jobber vil være en konsekvens av lønnsom produksjon av mat, ferskvann, biodrivstoff og ikke minst, elektrisitet.

Jonas Gahr Støre: «Eventyrlig»

Regionsmyndighetene i Aqaba inngikk tirsdag 11. januar 2011 en samarbeidsavtale med The Sahara Forest Project A/S (SFP) om rettighetene til å utvikle et SFP-anlegg i et 2200 mål stort område på jordansk jord.

bodytextimage_signering-Amman2-Large.jpg

Jordans utenriksminister, H.E. Nasser Judeh og Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre var til stede under signeringen for å bekrefte Jordans og Norges støtte til avtalen. Støre er full av lovord om prosjektet:

– Vi har sett signaturen på et veldig spektakulært og potensielt viktig fornybar energiprosjekt, hvor vi prøver å samle vår erfaring på noen eventyrlige og nyskapende måter for å utforske potentialet i dette landet og solpotensialet i Midtøsten-området. Å starte i Jordan er virkelig et lovende utgangspunkt, sier Støre.

– Støtten fra Jordans og Norges regjeringer er utrolig bra, sier Frederic Hauge. – Det er oppmuntrende at vi deler den samme visjonen av en mer helhetlig tilnærming for å løse utfordringene innenfor mat-, vann og energisektoren, er  kommentar.

Nyttig for Jordan

Jordan er et ørkenland som lider av ferskvannsmangel.

– Jordan er faktisk verdens fjerde fattigste land på vann. Tallet på turister til Jordan øker stadig, og vannproblemet vokser seg stadig større. Utbygging av SFP vil dermed ha stor nytteverdi for Jordan, påpeker Hauge.

Prosjektet vil gjennomgå tre faser på vei mot fullskala-utbygging:
I løpet av 2011 skal prosjektet på stedet forberedes, i 2012 skal oppføring av et test- og demonstrasjonssenter starte og fra 2015 er planen at utbygging i stor skala kan starte.

Fjerner CO2

I stor skala har slike anlegg potensial til avhjelpe vann- og matmangelen i verden, og å produsere biodrivstoff uten å konkurrere med matproduksjon. Dessuten vil SFP bidra til å skoglegge ørkenen.

– Bellonas mål må være å gjøre ørkenen grønn og holde havet blått, sier Frederic Hauge.

Ved utstrakt utbygging av SFP-anlegg vil etter hvert også effekten av plantenes opptak av CO2 fra lufta bli så stor at konsentrasjonen i atmosfæren på sikt blir redusert. SFP vil dermed kunne bremse oppvarmingen av kloden.

– The Sahara Forest Project er en voldsomt ambisiøs satsing fra Bellona, men ambisiøse er akkurat det vi må være, fortsetter Hauge. En avgjørende forutsetning for å løse både klima- og matproblemene i verden er å sette utviklingsland i stand til å produsere sin egen mat, sitt eget vann og sin egen rene energi, istedenfor å importere olje fra oss.

Prosjektene vil også skape en rekke nye grønne arbeidsplasser, når det er utbygd i stor skala.

– Det kommer godt med når vi vet at milliarder av mennesker på verdensbasis kommer til å trenge jobb eller økt inntekt i årene som kommer, påpeker Hauge.

Verdensomspennende interesse

The Sahara Forest Project så dagens lys i 2008, og i 2009 etablerte Bill Watts, Exploration Architecture, Seawater Greenhouse og miljøstiftelsen Bellona et partnerskap for å videreutvikle ideene. Den daglige ledelsen i prosjektet utføres i dag av CEO Joakim Hauge og daglig leder Kjetil Stake.

I 2009, etter den første studien som viste at konseptet er fullt mulig å gjennomføre, ble SFP presentert internasjonalt. FNs klimakonferanse i København ble rammen rundt presentasjonen. Prosjektet og tankegangen vakte stor oppsikt og ble vel mottatt. EUs utviklingskommissær, Andris Piebalgs sa den gang at:

– Sahara Forest Project framstår som et veldig interessant eksempel på den helhetlige tenkningen vi trenger mye av fremover, for å kunne gjøre våre systemer for energi, vann og industri mer bærekraftige.

I juni 2010 ble prosjektet presentert for Jordans Kong Abdullah II i Oslo. Majesteten ble imponert av prosjektet og ga uttrykk for at han gjerne så at det fikk sin videre utvikling i Jordan.

Etter en serie positive møter mellom Sahara Forest Project og ulike jordanske statsråder, har startskuddet for å kle ørkenen med skog nå endelig gått.

Les omtale av Sahara Forest Prosject i National Geographics, Science, NewScientist og DiscoveryNews.