Nyheter

– Vi trenger både ren kraft og ren industri i Norge

Photo: Anne Karin Saether/Bellona

Publiseringsdato: 27. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Bellona er tilhengere av både eksport av ren norsk energi og miljøvennlig industri her til lands. Om det finnes motsetninger mellom de to hensynene, må vi samarbeide med næringsorganisasjonene for å finne den optimale balansen, sier Frederic Hauge.

Hvilke konsekvenser får en økning i kapasiteten til å overføre norsk elkraft til utlandet? Det var temaet da Bellona inviterte til Energiforum-møte i dag.

– Ja takk, begge deler

Utgangspunktet er at både ren energi-eksport og høy produksjon i Norges kraftkrevende industri er viktige miljøsaker.

– Å være et “grønt batteri” for Europa kan være et godt mål. Samtidig er det avgjørende å fortsette å lage industriprodukter her hos oss – det trengs utrolig mye ferrolegeringer til vindmøller, silisium til solceller og aluminium til lette, gjenvinnbare biler, sa Bellona-leder Frederic Hauge da han åpnet møtet.

– Mens store deler av kraftbransjen har sett på kraftutveksling som en ny forretningsmulighet og et viktig klimatiltak, har deler av industrien og fagbevegelsen hevdet at stor eksport til Europa vil gi økte nasjonale kraftpriser – og dermed karbonlekkasjer i form av nedleggelse av norsk kraftintensiv industri, forklarer Janne Stene, som leder Bellonas arbeid med energisektoren.

Bringer partene sammen

Miljøstiftelsen Bellona inviterte derfor, i samarbeid med Energi Norge og Norsk Industri, til et ad-hoc møte rett før sommerferien for å utveksle siste analyser og syn på kraftprisscenarioer, kabler og konsekvenser for energi- og industrisektoren.

Stene er meget godt fornøyd med samlingen:

Når viktige miljøhensyn skal veies mot hverandre, er vi nødt til å sette oss ned sammen med de næringene som blir berørt for å finne løsninger. Det er nettopp dét slike forum-møter er som skapt for, sier hun.