Nyheter

Sol og vindenergi i hver landsby

Publiseringsdato: 1. desember, 2011

I går presenterte UNEP en ny rapport med navn «Energy Smart» Food for people and climate. Her trekkes tanken om fornybar energi i mindre enheter fram som en fornuftig vei å gå.

 

– UNEP har tatt en ledende rolle i tankegangen om sammenhengen mellom mat- og energiproduksjon. Her tenkes det smart, sier fagrådgiver på internasjonale energi- og klimaspørmål i Bellona, Svend Søyland.

Debatten går på om man skal satse på å bygge ut nettkapasitet, eller om man kun kan produsere fornybar energi uten å bygge ut storstilte nett i utviklingsland.

I diskusjonen etter fremleggingen av rapporten ble det med styrke hevdet at off-grid-energiproduksjonsløsninger, altså løsninger hvor energi blir produsert i lokale sol-eller vindenergianlegg kan være billigere og lettere å etablere enn sentraliserte grid-baserte løsninger på landsbygda i mange utviklingsland.

Lokal sol- og vindenergi

Man trenger altså ikke store utbygginger, men kan sette i gang med mer lokale vind- og solprosjekter:

[picture1{Svend Søyland, fagrådgiver på internasjonale energi- og klimaspørmål}] – Dette snur det etablerte tankesettet på hodet, sier Søyland, og viser til at den gjengse oppfatning har vært at grid-baserte løsninger fra store leverandører skulle være billigere. Nå snus dette bildet på hodet, og det er veldig positivt for at en rekke sol- og vindløsninger skal kunne realiseres, forteller en optimistisk Svend Søyland.

I rapporten heter det at fornybare energiprosjekter vil være av det gode, også utover den rene energiforsyningen.

A significant proportion of public and private investments in renewable energy projects flow through to rural areas. For this reason, effective renewable energy policies can support sustainable rural development. The construction and operation of a renewable energy project primarily benefit the landowner or food processing company. However, renewable energy projects, especially larger ones, can also bring benefits to the local community by pumping more income into the economy and creating employment opportunities. Some of the new revenues can be channeled toward improving public services and attracting new businesses to the community. The initial project can generate new jobs, but long-term employment opportunities are also possible through the creation of local companies involved in the further development of renewable energy technologies, the manufacturing of components and the provision of related energy services. These higher wages jobs favor the development of local skills and help rural communities attract skilled workers. For more remote rural communities, policies can support access to locally produced renewable energy when developing infrastructure and importing energy from outside the area is prohibitively expensive. (s. 46 )

Klimasmart

Motivet er naturligvis også å få bukt med klimaendringene ved å bygge ut energiforsyning med fornybar energi og ikke fossil. Rapporten anbefaler å hoppe rett til fornybar energi, og ikke gå den forurensende omveien om energy basert på fossile energibærere:

A combination of small-scale renewable energy systems and improved use of traditional biomass can provide access to reliable and affordable energy for many rural, forest and fishing communities currently without basic energy services in low-GDP countries. In the short term, fossil fuels may also be required to address energy poverty in rural areas. However, where feasible, it would be preferable to leap-frog directly to renewable energy systems to avoid investments in technologies that will lock users into fossil fuels for the foreseeable future. The potential co-benefits of renewable energy on livelihoods, employment, health, rural development should be considered (s. 50).

Mange har trodd at man må bygge ut nett i utviklingsland for på en billigst mulig måte kan distribuere fornybar energi rundt til forbrukerne. Den nye tankegangen går på at man ikke trenger store aktører som bygger nett. Det er både mulig og vel så rimelig å skaffe folk strøm uavhengig av de store leverandørene på en desentralisert måte.