Nyheter

Kø, vi står i kø

Illustrasjonsfoto: EA/freedigitalphotos.net

Publiseringsdato: 17. februar, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

På en dag der mange er bekymret over køer på veiene grunnet vinterferieutfart, er Bellona mye mer bekymret over en helt annen kø: Konsesjonskøen.

Bellona synes det er positivt at det er står pågang til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i disse dager. Der ligger 728 vannkraftprosjekt og 113 vindkraftprosjekt til håndtering. Imidlertid gir tallene også grunn til bekymring.

– Den trege saksbehandlingen for fornybarprosjekter er deprimerende. Vi frykter dette gir svenskene et stort konkurransefortrinn i markedet for el-sertifikater, ettersom den svenske saksbehandlingen er mer effektiv enn den norske, sier leder for Bellonas klima- og energiarbeid, Janne Stene.

Bellona mener det er kritisk for Norges fornybare fremtid at konsesjonskøen reduseres, og mener Olje- og Energidepartementet (OED) må få på plass en betydelig bedre køordning.

– Politisk ledelse i departementet er nødt til å ta denne situasjonen på alvor, og gjøre noe med denne køen. I dag preges konsesjonshåndteringen av svært mye dobbeltarbeid i prosessen, og aspekter som burde vært avklart på et tidlig stadium i prosessen blir en stor tidstyv for en effektiv saksbehandling, hevder Stene.

Bellona har vært i dialog med både næringsliv og politikere, og alle er enige om at noe må gjøres.

– Vi savner imidlertid gode svar fra departementet på hvilke konkrete tiltak for hvordan køordningen blir mer effektiv. Et sentralt element er å forbedre de fremtidige konsesjonsprosessene gjennom et bedre beslutningsgrunnlag og overordnede prioriteringer mellom hensyn.

Bellona er opptatt av at hensynet til, og kunnskapen om naturmangfoldet forbedres, slik at kun de beste miljøvennlige fornybarprosjektene bygges ut.

– Slik som systemet er i dag, står de som vil satse på fornybar energi i Norge og nynner på refrenget til Trond-Viggo Torgersens gamle sang, «Kø», avslutter Janne Stene.

«Kø, vi står i kø. At vi ikke blir sprø. Du stiller opp bakerst og håper tida vil fly. Og når du kommer foran er du bakerst i en ny. Kø, vi står i kø».