Nyheter

Inviterer Solhjell til RECs fabrikk på Herøya

Photo: Anne Karin Saether/Bellona

Publiseringsdato: 23. mars, 2012

Sammen med fagforeningene på REC inviterer Bellona den nyutnevnte miljøvernministeren til å besøke det nedleggingstruede solindustrianlegget. – Miljøet trenger sårt en minister som gjør alt i hans makt for å få videreutviklet teknologien hos REC på Herøya, sier Frederic Hauge.

– Dette er en fremtidsrettet teknologiutvikling som kan komme hele den internasjonale solindustrien til gode. Det er meget viktig at anlegget på Herøya fortsatt benyttes for å hente ut gevinster fra den forskningen og utviklingen som har funnet sted, sier Frederic Hauge.

– En umiddelbar avvikling på Herøya kan få svært uheldige konsekvenser for den internasjonale miljø- og klimakampen, så her må Solhjell reagere raskt, legger han til.

Her er brevet som i dag er sendt til Miljøverndepartementet:                                                                                                         

Kjære Bård Vegar Solhjell,

Gratulerer med ny jobb!

På vegne av fagforeningene på REC og Miljøstiftelsen Bellona ønsker jeg herved å invitere deg som Norges nye miljøvernminister ned på RECs fabrikkanlegg på Herøya så snart som mulig.

Vi ønsker å gi deg et innblikk i hvilke miljøteknologimuligheter og potensial som ligger på RECs anlegg, og vise deg i praksis hvordan god miljøpolitikk henger sammen med god industripolitikk.

Det er viktig for Norge å ta vare på denne type miljøriktig industri, og forlenget drift på Herøya er høyst nødvendig for å kunne sluttføre en spennende innovasjonsprosess og dermed også styrke mulighetene for en langsiktig videre drift.

I løpet av 2011 oppnådde REC Wafer Herøya betydelige resultater innenfor teknologiutvikling, effektivitetsøkning og kostnadsreduksjoner i alle ledd av produksjonen i fabrikken på Herøya. REC Wafer Herøya har det siste året forsket og utviklet nye produksjonsmetoder for såkalte Mono Cast wafere.

Dette er en fremtidsrettet teknologiutvikling som kan komme hele den internasjonale solindustrien til gode. For å kunne utvikle de resultatene som er oppnådd til et kommersielt produkt, vil det være helt avgjørende med videre produksjon av denne type wafere i samme industrimiljø. Denne miljøteknologiutviklingen vil skape grunnlag for videre lønnsom langsiktig drift.

Det bør samordnes virkemidler som er tilgjengelige og jobbes aktivt for å sikre den nødvendige fremdrift sammen med REC. Å miste progresjon og utvikling er et stort tap sett i forhold til den kostnad og mulig gevinst en videre satsing representerer for Norge.

Det er meget viktig at anlegget på Herøya fortsatt benyttes for å hente ut gevinster fra den forskningen og utviklingen som har funnet sted. En umiddelbar avvikling på Herøya kan få svært uheldige konsekvenser for den internasjonale miljø- og klimakampen.

Tiden vi har til rådighet er knapp, så vi håper å få dette til før påske. På vegne av de tillitsvalgte på REC og Bellona håper jeg derfor på et snarlig svar.

Med vennlig hilsen

Frederic Hauge (sign.)