Nyheter

Bellona-jubel for kabelplaner

Foto: Bellona

Publiseringsdato: 21. juni, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

En strømkabel fra Norge til Tyskland kan stå klar allerede i 2018. – Dette blir viktig for fornybarsatsingen på kontinentet, sier Janne Stene.

Olje- og energidepartementet sendte i dag ut en pressemelding der det går fram at Statnetts planer om en strømkabel mellom Norge og Tyskland kan realiseres i 2018. Samtidig har Statnett inngått en samarbeidsavtale med det britiske selskapet National Grid som bekrefter planen om å bygge en strømkabel mellom Norge og Storbritannia.

– Nødvendig for fornybart

Bellona mener dette er gode nyheter, spesielt siden dette kan gjøre det lettere for for eksempel Tyskland å nå sine mål for fornybar energi.

– Norge er på vei mot et betydelig kraftoverskudd, og det må brukes på best mulig måte. Vi mener Norge bør la kontinentet få del i overskuddet. Tilgang på norsk kraft vil gjøre det langt lettere for Tyskland å lykkes med sin satsing på fornybar energi, sier Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid.

Hun peker på at fornybare energikilder som sol og vind har stort potensial, men leveransene kan svinge. Da er det viktig for land på kontinentet å ha mulighet til import av for eksempel norsk kraft, for å balansere dette.

Flere prosjekter må komme

Bellona tror ikke dette blir den siste kraftledningen som blir bygget fra Norge til våre europeiske naboer.

– Dette er et viktig første steg på veien mot en utbygging som må og vil komme.

Stene understreker det kan være komplisert å legge nye og lange strømkabler, men tror disse første prosjektene vil lette arbeidet med de som kommer senere.

– Erfaringene som vi nå gjør oss med disse utbyggingene, vil kunne gjøre at de neste kabelprosjektene kan gå enda raskere.