Nyheter

-Overraskende at LO har snudd

Publiseringsdato: 9. januar, 2013

Skrevet av: Magnus Borgen

-Både i Norge og i Norden forventes det et overskudd av fornybar kraft de neste årene. Derfor er det overraskende å se at LO-sjefen Roar Flåthen i dag har gått vekk fra LOs tidligere konstruktive tilnærming. Nå går isteden Flåthen klinsj med Bellona og en rekke andre aktører, og viser at han ikke har skjønt at det ikke er motsetninger mellom utrulling av fornybar energi og det å bevare gode rammevilkår for norsk industri, sier Janne Stene, leder for klima- og energiarbeidet i Bellona.

Bellona er svært overrasket og irriterte over LO-leder sitt utspill til NRK i forbindelse med dagens årskonferanse til NHO.

-For klimakampen er det uheldig LO-lederen har snudd sammenlignet med organisasjonens politikk for et drøyt år siden. Vi går mot et kraftoverskudd. Kraftproduksjonen skal øke med 10%  innen 2020. Dette vil, dersom ny bruk av denne energien ikke finnes, føre til et prisfall. Lave priser gir ikke insentiv til energieffektivisering, men kan gi insentiver til ny bruk, sier Janne Stene.

Her snur LO

Sammen med Norsk Industri og Energi Norge fremmet LO i november 2011 en felles plattform for økt verdiskaping.
I plattformens erklæring – som Bellona støtter og Flåthen i dag argumenterer seg bort fra – står det blant annet:
«Norsk vannkraft er fleksibel og fornybar, og en balansert kraftutveksling med utlandet gir økt verdi­skaping og klimagevinst – i tillegg til forbedret forsy­ningssikkerhet. Samfunnsøkonomisk lønnsomme mellomlandsforbindelser må bygges i rett tid før Europa finner andre løsninger. Vi må legge til rette for økt verdiskaping i energisektoren, samtidig som industriens behov for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser må ivaretas.»

Bellona mener at Flåthen heller burde gjentatt dette argumentet.
-Utenlandskabler for overføring av ren fornybar kraft er et viktig virkemiddel hvis vi skal få til overgangen fra fossil energi til fornybar energi, fremhever Stene, som ivrer etter å bruke den nye kraftproduksjonen for å få ned de globale klimagassutslippene.

–Hensikten med utbygging av fornybar energi må jo være at den skal erstatte klimaskadelig fossil energi. Dette er en intensjon og en tankegang LO åpenbart ikke er med på, sier Stene. Hun ønsker å understreke at Bellona ikke tror at Norge alene kan «redde Europa» med den grønne batterikapasiteten vår.
-Men vi i Bellona tror at Norge har mye å bidra med i Europas satsing på økt utbygging av fornybar energi. Hvor mye og hvordan vi skal bidra må selvfølgelig diskuteres, sier Janne Stene, som definitivt ikke er imponert over den rødgrønne regjeringens arbeid i energispørsmål.

 

Svak politisk styring

-Regjeringen har vært altfor vage knyttet til hvordan de ønsker å bruke den nye kraften som vil komme på markedet. Mange har etterspurt en energimelding som viser den langsiktige veien vi bør gå. Regjeringen ønsker ikke å fremme en slik melding, den sier at nå må vi bare jobbe med å implementere det vi har bestemt oss for å bygge, sier Stene oppgitt.

Hun viser til at utbygging av fornybar energi dermed møter på mange hindringer som kunne vært unngått med klarere politisk styring. –Den fornybare kraftproduksjonen øker, men det er ingen strategi for hvordan denne energien best kan brukes. Det hindrer en konstruktiv debatt. LO burde heller engasjert seg i å etterspørre en slik plan, sier hun, og etterlyser en konstruktiv debatt rundt de viktigste spørsmålene.

-Det som er viktig i denne debatten er fordelingsnøkkel for utbygging av kabler. Spørsmål knyttet til hvor mye av nettutbyggingsforsterkningen som allerede er i gang og som vil kunne knyttes til fremtidige kabler, må synliggjøres, og kostnadsfordeling diskuteres. Videre må vi også sikre at avtaler for kraftimport og eksport utformes slik at vi også får betalt for å bidra inn i det europeiske kraftmarkedet med batterikraft, sier Stene

Hun er sterk i troen på at samfunnet på sikt vil lykkes med en overgang til bruk av ren, fornybar energi. Derfor jobber Bellona med en rekke tiltak for å bidra til utfasing av fossil energi.

-Hvis vi skal lykkes med å erstatte fossil kraft så må vi gå inn på de områder som i dag bruker fossil kraft og se hvilke muligheter det er å få til en endring. Elektrifisering plattformene på sokkelen og større bruk av elbiler er områder som kan ta av deler av den nye produksjonen.
Det som også er sikkert er at vi må få til en økt satsing på energieffektivisering. Det at kraftproduksjonen blir sløst vekk gjennom for å fyre for kråka er ingen tjent med, avslutter Janne Stene.