Nyheter

-Perspektivløst på klima og miljø

Publiseringsdato: 8. februar, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Da forrige perspektivmelding ble lagt fram av daværende finansminister Kristin Halvorsen i 2009, ble klima- og miljøspørsmål trukket fram som en sentral utfordring for Norge de neste 50 år. Bellona mener dagens perspektivmelding viser at regjeringen ikke har tro på at klimaforliket kan gjennomføres. –Hvis dette er hvordan regjeringen ser for seg fremtiden er det bekymringsverdig for kommende generasjoner, sier Janne Stene, leder for klima- og energiarbeidet i Bellona.

– Uttalelsene som i dag kommer fra Finansdepartementet er totalt perspektivløse. Her er det «alle folk i arbeid» som rår, de burde ha brukt anledningen til å snakke om grønne jobber i fremtidens lavutslippssamfunn. Klima og arbeid henger uløselig sammen, det samme gjelder fattigdom og klima, sier Janne Stene.

Bellona mener denne meldingen viser at regjeringen tar altfor lett på klimaforliket og 2-gradersmålet.

– Regjeringen velger å tåkelegge effekten av klimaforliket, ved å ikke vise oss beregningene av dette, noe de absolutt burde ha gjort i denne perspektivmeldingen, sier Stene.

Kristin Halvorsen viste i sin melding i 2009 til at Norge skulle være et foregangsland innen miljø og klimapolitikk. Sigbjørn Johnsen viser til at tiltakene er dyre, at vi må få til en prising av CO2 og at vi må redusere der det koster minst.

– I årets melding står konsekvensene av at vi lever lenger sentralt. Det samme gjør vekstevnen i norsk økonomi, forklarer Janne Stene. – Men finansministeren går ikke nærmere inn på hvilke endringer norsk industri står overfor dersom vi skal ha håp om en de klimamålene vi har satt oss, avslutter hun.

For mer informasjon, kontakt leder for klima- og energiarbeid, Janne Stene: 954 75 122/ janne@bellona.no