Nyheter

Siv Jensen mangler 700 millioner

Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.
Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.
Bellona

Publiseringsdato: 12. mai, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

Etter at regjeringen skrotet poseavgiften mangler finansminister Siv Jensen 700 millioner i sitt budsjett. - Bellona krever at disse pengene hentes inn gjennom økt CO2-avgift fra oljeindustrien, sier fagsjef Hallstein Havåg.

I dag ble det klart at regjeringen dropper den mye omtalte poseavgiften. I stedet skal staten hente inn penger gjennom økt el-avgift. Mens poseavgiften skulle gi 1 milliard i inntekter til staten, vil el-avgiften bare hente inn 300 millioner.

Dermed sitter Siv Jensen igjen med et gap på 700 millioner som hun må fylle for å få budsjettet til å gå opp.

Disse pengene bør absolutt hentes inn gjennom å øke co2-avgiften på norsk sokkel. Dette er bare rett og rimelig, da det var olje- og gassnæringen som sto for den største utslippsøkningen i 2014, sier fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.

Bellona mener at Venstre og KrF må kjempe for dette når de nå skal inn i forhandlinger med regjeringen.

 

Positive til økt el-avgift

Bellona er imidlertid positiv til den foreslåtte økningen av el-avgiften.

– Lave strømpriser får ofte skylden for at nordmenn ikke gjennomfører energitiltak. Økt elavgift er bra fordi det oppmuntrer til å redusere energibruken i hjemmet, sier Havåg.

Revidert nasjonalbudsjett kunne dessverre ikke by på noe skattefradrag for Enøk, slik regjeringen har lovet i snart to år.

– Stortinget har vedtatt dette for lenge siden, så vi er skuffet over at det ikke er på plass. Enova må begynne å gi støtte til de enkle tiltakene som folk vil ha, nemlig utskifting av vinduer og dører, og isolering av vegger. Dersom dette kommer på plass får husholdninger gode muligheter til å spare strømutgifter framover, sier Havåg.

LES KRONIKK: I disse Trinepose-tider

 

Kan bli poseavgift likevel

Selv om regjeringen nå dropper pose-avgiften,kan spørsmålet dukke opp igjen raskere enn man kunne ane. EU har nemlig vedtatt å redusere poseforbruket med 80 prosent. Dette er noe Norge også må følge. Det innebærer at en gjennomsnittlig nordmann må gå fra å bruke 200 plastposer i året, til å bare bruke 40 poser om ti år.

– Norge må også følge dette, men velger selv hvordan forbruket skal gå ned. Det kan være enten gjennom forbud eller gjennom avgifter. Dermed kan Siv Jensen få både i pose og sekk – både el-avgift og pose-avgift, sier Havåg.