Nyheter

IKT-sektoren viktig for «det grønne skiftet»

Runa Haug Khoury.
Runa Haug Khoury.
Bellona

Publiseringsdato: 15. juni, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

- IKT-bransjen får en stadig viktigere rolle i overgangen til et grønnere samfunn, sier seniorrådgiver i Bellona, Runa Haug Khoury.

– Digitaliseringen av samfunnet øker. Slik blir IKT-sektoren en stadig viktigere aktør i fremtidens næringsliv, sier Bellonas seniorrådgiver Runa Haug Khoury.

Torsdag deltok hun på en konferanse hos IT-sikkerhetsselskapet Coromatic.

Khoury fokuserte på at IKT-sektoren kan bidra til det karbonnegative samfunnet. For det første kan bransjen bli leverandør av tjenester og produkter til et energisystem i sterk endring. For det andre må bransjen være med og sørge for at de enorme datamengdene blir behandlet og lagret med bruk av ren kraft – altså i grønne datasenter.

 

Norden kjemper om datasentrene

– Schneider Electric har estimert at datasenterindustrien innen fem år vil slippe ut mer CO2 enn verdens samlede flytrafikk. Dette taler sterkt for å lokalisere disse nye gigasentrene der hvor det finnes ren kraft, sier Khoury.

Store, ledende aktører som Apple og Google driver frem et grønt fokus i bransjen. Disse har merket seg Norden som en særlig gunstig region. Det snakkes nå om et «nordisk mesterskap» i kampen om datasentrene.

– Bellona håper å se aktører som dette etablere seg i Norge, og slik bidra positivt til å styrke en industri som vi klart ser en rolle for i fremtidens lavutslippsamfunn, avsluttet Khoury.

 

IKT-bransjen kan bidra til grønn vekst

Khoury snakket også om den globale energirevolusjonen. I vannkraftlandet Norge er folk flest lite oppmerksomme på den radikale omleggingen mange andre land gjennomgår. Særlig sol- og vindkraft endrer kraftforsyningen i mange land. I Danmark dekket vindkraft 39 prosent av elforbruket i fjor, og Tyskland fikk for første gang mer strøm fra fornybar kilder enn fra fossile kilder og atomkraft. I USA stod solkraft alene for 36 prosent av all ny el-kapasitet som ble installert i fjor

– Innovasjon mot sluttbrukeren øker endringstakten ytterligere, og her ligger det store muligheter for IKT-sektoren, påpekte Khoury.

Hun viste til ferske lanseringer som Teslas PowerWall. Dette er en batteriløsning som lagrer energi fra solkraft hos private sluttbrukere, og som kobler ladeløsninger for elbil i samme system.

– Kraftselskapene har nå mye mer fokus på sluttbrukeren. Gjennom produkter for smart styring får sluttbrukeren større markedsmakt. IKT-sektorens produktutvikling for forbrukerne er avgjørende, også for kraftselskapene og nettselskapene som har ansvar for effektstyringen, sier Khoury.

 

Datamengder må håndteres på ren kraft

Så, hvorfor snakker egentlig Bellona om datasenterindustri?

– Vi mener at datasenterindustri i Norge bidrar til fornuftig bruk av ren strøm. Dermed utløses også det økonomiske potensialet i den fornybare kraften som el-sertifikatmarkedet har drevet fram. Det handler også om verdiskapning utenfor olje- og gassektoren. Datasenterindustrien er en av altfor få konkretiseringer av begrepet «grønn omstilling» som alle snakker om, sier Khoury.

I et klimaperspektiv er det svært viktig hvor de kraftintensive datasentrene lokaliseres. Dette er en industri i rivende vekst og all datatrafikk må innom et datasenter for prosessering og lagring. Fordi det er en veldig kraftintensiv industri, har den også store utslipp hvis den er tuftet på fossil kraftproduksjon.