Nyheter

EU-landene når målene om fornybar energi

REC solceller
REC solceller

Publiseringsdato: 11. februar, 2016

Skrevet av: Ellen Viseth

Ni EU-land har allerede nådd målene sine om bruk av fornybar energi for 2020. Frankrike, Nederland og Storbritannia er lengst fra å nå sine mål, mens Sverige gjør det suverent best.

Eurostat (EUs SSB) har publisert tall for fornybarandel i 2014. Ni medlemsland nådd målene sine og EU har kommet opp på 16 prosent fornybarandel. Norge har gått langt forbi sitt 2020-mål (67,5 prosent) og i 2014 representerte fornybar 69,2 prosent av brutto sluttforbruk av energi her oppe på berget.

Frankrike, Nederland og Storbritannia er lengst fra å nå sine mål, mens Sverige gjør det suverent best. EØS-landene Norg og Island er ikke med i statistikken, men ville ligget suverent på topp.

– Dette er gledelige tall. Dette viser at det nytter å sette seg konkrete mål og jobbe for dem, slik EU har gjort. EU som helhet skal nå 20 prosent innen 2020. Det målet ser ut til å bli oppfylt før tiden, sier Bellona-rådgiver Sirin Engen.

Sirin Engen

Andelen fornybar energi øker i 24 av 28 medlemsland. Sverige ligger på topp blant medlemslandene. EØS-landene Norge og Island er ikke med på oversikten, men ville toppet statistikken dersom de var med.

– Likevel er det viktig å huske på at også Norge har en vei å gå. 30 prosent av sluttforbruket vårt er fossilt, og mye av dette kan erstattes av ren strøm og bærekraftig biomasse, sier Engen.

Den norske regjeringen har det siste året hatt flere møter med EUs toppledere for å lobbyere for at EU skal forplikte seg til å ta imot norsk gass også i fremtiden.

Engen minner også om at Norge i sin tid brukte flere år på å forhandle ned sin målsetning under EUs forrige fornybardirektiv, med argumentet om at det ville bli svært utfordrende for Norge som allerede hadde en høy fornybar-andel.

– Nå har vi altså passert målet fire år før tiden, hvilket stiller norske myndigheters bakstreverske holdning i et trist lys. Nå er det på tide å ha tro på egen gjennomføringsevne og bidra til den europeisk ambisjonen, sier Engen.