Nyheter

Lovende føringer for Fornybar AS

<small><i>Fagsjef i Bellona, Runa Haug Khoury.</small></i>
Fagsjef i Bellona, Runa Haug Khoury.
Daniel Sannum Lauten/Bellona

Publiseringsdato: 11. mai, 2016

Det er klokt at Regjeringen tar seg tid til å utrede Fornybar AS’ mandat på en god måte. Men Bellona er svært skeptisk til at mandatet skal utredes av Olje- og energidepartementet (OED).

– Energimeldinga viste tydelig hvordan OED befester det gamle og etablerte. Fornybar AS må bli virkemiddelet som utløser Norges muligheter i det globale markedet av nye teknologier og løsninger: solkraft, energilagring, desentralisert produksjon av fornybar energi. Dette mandatet bør defineres av en ekspertgruppe som også involverer praktiske erfaringer fra næringsliv og finans, mener seniorrådgiver i Bellona Runa Haug Khoury.

Bellona er glade for at statsråd Tord Lien toner ned lokaliseringsdebatten.

– Lokalisering må bestemmes etter – og som følge av – det avklarte mandatet for fondet, og ikke omvendt, sier Khoury.

Bellona er også svært positiv til Regjeringens signaler om at fondet ikke skal støtte utbygging av ny fornybar kraftproduksjon i Norge. Til dette trengs et nasjonalt og forutsigbart støttesystem.

– Dette fondet må handle om å styrke norsk fornybarnærings markedsandel globalt: både industrielle leverandører og norske utbyggere. Dersom fondet rigges smart i landskapet av eksisterende virkemidler, kan det få en sterk næringspolitisk effekt, sier Khoury.

Hun mener at fondet bør fokusere på å hjelpe norske aktører i vekstfasen ved å tilby unotert egenkapital som avlaster risiko og gjør det lettere å få med seg private investorer. Bellona stiller seg imidlertid spørrende til det svært brede nedslagsfeltet som regjeringen antyder.

– Fondets ledelse bør få lov til å fokusere på noen utvalgte markeder, hvor man ser potensiale for vekst globalt. I Norge er vi veldig raske til å konkludere på hva vi allerede er gode til, på bakgrunn av eksisterende næringer som petroleum og maritim sektor. Dette er vel og bra, men vi må bli bedre på også å spørre oss: hvor ligger de store vekstmarkedene? Deretter må vi støtte næringslivets posisjon inn mot disse. Da er sol og energilagring opplagte markeder, sier Khoury.