Media

not-a-pipe-magritte

Illustrasjonen øverst spiller på Renè Magrittes kjente verk, som viser et bilde av en pipe, ikke en virkelig pipe.