Nyheter

Kronikk: – Kjære Siri Kalvig

<small><i>Bellonas fagsjef Runa Haug Khoury</i></small>
Bellonas fagsjef Runa Haug Khoury
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 18. mai, 2018

Den nye lederen for det statlige investeringsfondet Fornybar AS får noen gode råd på veien fra Bellonas fagsjef Runa Haug Khoury.

Kjære Siri Kalvig,

Gratulerer med jobben som første sjef for Fornybar AS, statens nye fond for fornybare investeringer. Forvalter du denne rollen godt kan du gjøre Fornybar AS til det mest effektfulle virkemiddelet for norsk omstilling.

Bellona tror du har alle forutsetninger for å klare dette. Men da må du oppfylle noen viktige forutsetninger.

Først og fremst: Bruk ikke fondet til å grønnvaske oljeindustrien. Faresignalene så vi tydelig fra FrP i Rogaland da fondet ble lagt til Stavanger. Fornybar AS må brukes til å styrke fremtidsrettet næring. Ellers forvitrer hele omstillingsaspektet – selve kongstanken bak fondet.

Fornybar AS må ikke brukes på den gamle, feite mannen som sitter fast i fortiden.Fornybar AS må styrke den unge lovende garde, med nye ideer og et blikk for fremtidens trender og behov. For denne garden finnes.

Bellona møter dem flammende engasjerte i auditorier, når vi gjesteforeleser på NTNU eller NHH. Vi møter dem i våre egne lokaler, når de henvender seg med sine nytenkende gründerkonsepter som svarer på alle politiske målsettinger, men som mangler virkemidler til å skalere opp forbi pilotfase.

Kjære Siri: Du må gjøre Fornybar AS til verktøyet som styrker norsk næringsliv sitt innhugg i det globale vekstmarkedet for fornybar energi og lagring.

2017 ble nok et rekordår for fornybare energiinvesteringer globalt. I følge Bloomberg New Energy Finance ble det i 2017 investert 241,6 milliarder dollar i ny fornybar energi (storskala vannkraft ekskludert). Dette utgjør om lag dobbelt så mye som fjorårets investeringer i olje og gass. Av total ny installert effekt i 2017 kom 55% fra fornybare kilder – det høyeste årlige veksttallet vi har sett så langt.

Norge har et godt utgangspunkt for fornybarindustri basert på eksisterende næringer som offshore og maritim sektor, og vi har en kompetent og miljørettet fastlandsindustri som kan levere i ulike deler av verdikjeden for ulike fornybarteknologier.

Men norske aktører er i altfor liten grad med på den fornybarrevolusjonen som skjer globalt. Aktører som Eksportkreditt Norge sitter på grafene som best illustrerer hvor norsk omstillingsfokus burde ligge – og dette er grafer som burde mobilisere AS Norge i langt større grad.

Fornybar AS kan bli utløsende for grønn næringsutvikling innenfor områder som karbonfangst og -lagring og batteriindustri. Du må sørge for at Fornybar AS blir tiltaket som bidrar med risikoavlastende kapital og hjelper innovativt norsk næringsliv til å skalere opp forbi pilotfasen.

Dette er en forutsetning for at Norge kan bygge seg opp som leverandør til den globale veksten i fornybar energi. Vi tror du har blikket og erfaringen til å se dette, og vi håper du har motet til å sette riktig kurs.

Lykke til med oppgaven! Bellona lover å følge med.

Med vennlig hilsen fagsjef Runa Haug Khoury

Denne kronikken sto også på trykk i Finansavisen 16. mai 2018.