Nyheter

Kurt er en trussel

Publiseringsdato: 31. oktober, 1997

Skrevet av: Roger Grøndalen

Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund er en trussel mot villaksen. Det mener i alle fall Bellonas fiskeribiolog Mai Britt Knoph. Oddekalv er på sin side bekymret for mygg og fluer.
Roger Grøndalen
31/10-1997 12:00

Kurt er en trussel

Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund er en trussel mot villaksen. Det mener i alle fall Bellonas fiskeribiolog Mai Britt Knoph. Oddekalv er på sin side bekymret for mygg og fluer.

Oddekalv & Co mener å kunne bevise at bruken av plantegiften rotenon i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris har redusert artsmangfoldet i elva Rauma med 30 prosent. Blant annet peker Oddekalv på at en myggart er regelrett utryddet. Det samme skal gjelde en flueart.

Mygg eller ikke mygg, dette har fått Miljøvernforbundet til å bli sinte. Svært sinte. Så sinte at forbundet har anmeldt Direktoratet for naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn for faunakriminalitet.

Bellonas fiskeribiolog deler ikke Miljøvernforbundets syn på rotenon:

-Det finnes idag ingen gode alternativer til rotenon, mener Knoph. –Gyrodactylus salaris utgjør en mye større miljøtrussel enn rotenon, fortsetter hun.

Knoph avviser Oddekalvs påstander i Nationen om at artsmangfoldet er redusert med 30 prosent i Rauma. Hun viser blant annet til undersøkelser foretatt av NTNU – Norges Naturvitenskapelig Universitet, og NINA – Norsk institutt for naturforskning. Av fåtallige, sporadisk forekommende arter ble åtte registrert i årene før rotenonbehandlingen og ikke etter, mens tolv arter bare ble registrert i årene etter rotenonbehandling, konkluderer forskerne.

Les mer:

  • BM 7/97, tema: Oppdrettslaks på rømmen
  • Bellonas faktaark nr. 2 – Laksedreperen Gyrodactylus salaris
  • Bellonas fakttark nr. 8 – Slaget om laksen