Nyheter

Skjerper kampen mot lakseparasitt

Publiseringsdato: 18. september, 1998

Skrevet av: Roger Grøndalen

15 vassdrag skal rotenonbehandles i løpet av de neste fem årene i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, ifølge en ny handlingsplan. Bellona er delvis fornøyd, men savner forskning på alternativer til rotenon.

Direktoratet for naturforvaltning og Statens dyrehelsetilsyn la denne uken fram forslag til en handlingsplan mot lakseparasitten. I tillegg til bruk av plantegiften rotenon, peker de to direktoratene på at det må satses mer på smittebegrensning. Handlingsplanen omfatter perioden 1999-2003.

Bellonas fiskeribiolog, Mai Britt Knoph, er i utgangspunktet fornøyd med planen. – Det er positivt at vi får en økt satsing på forebyggende arbeid, sier Knoph.

For øyeblikket ser hun ingen alternativer til bruk av rotenon for å redde villaksen. Enkelte motstandere av rotenonbehandling har hevdet at laksen på sikt vil bli motstandsdyktig mot Gyrodactylus salaris, men dette mener Knoph at er en alt for stor sjanse å ta. – Vi kan risikere å utrydde villaksen, mener hun.

Knoph er også fornøyd med at det nå er slutt på bruk av rotenon med hormonhermende egenskaper. Noe som har vært et krav for Bellona overfor Statens forurensningstilsyn.

Helt fornøyd med handlingsplanen er Knoph likevel ikke. Hun savner en sterkere satsing på å finne alternativer til rotenon. – Vi kan ikke fortsette å rotenonbehandle vassdragene våre i all evighet, mener Bellonas fiskeribiolog.