Nyheter

Kvikksølvalarm for ferskvannsfisk

Publiseringsdato: 8. mars, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Myndighetenes "gave" på kvinnedagen: Gravide og ammende, unge kvinner og barn advares mot å spise stor ørret, røye, abbor og gjedde fra norske ferskvann.

Undersøkelser av fisk fra Randsfjorden avdekker opp til åtte ganger høyere nivå av kvikksølv enn grenseverdien. Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) gir nå kostholdsrestriksjoner på ferskvannsørret og røye over 1 kg, i tillegg til de eksisterende restriksjonene på abbor over 25 cm og gjedde. Og myndighetene nøyer seg denne gang ikke med å advare gravide og ammende – også unge kvinner og barn frårådes å spise fisk. I tillegg varsler SNT at de vil vurdere om grenseverdiene for kvikksølv er satt for høyt.

Bellona er ikke overrasket over funnene. Kvikksølv er et meget flyktig stoff. Det har lenge vært kjent at kvikksølv som slippes ut i andre land fraktes med luftstrømmer og havner i Norge. I tillegg viser offisiell statistikk at det fortsatt slippes ut mer enn 1600 kg kvikksølv årlig fra norske aktiviteter som smelteverk og krematorier. Arbeidet med å stanse kvikksølvutslippene er med andre ord på langt nær avsluttet, selv om Borregårds og Norsk Hydros kloralkalifabrikker er nedlagt.

Kvikksølv er et grunnstoff som ikke brytes ned i natur eller i mennesker. Tidligere tiders utslipp og bruk av kvikksølv som for eksempel soppdreper på såkorn, kan derfor godt finnes igjen i fisk i dag.