Nyheter

TRACEFISH

Publiseringsdato: 27. juni, 2000

Skrevet av: Kristian Evjen Andersen

Fiskeriforskning har sammen med SINTEF fiskeri og havbruk jobbet en del med sporbarhet av fiskeprodukter, og nå har de startet prosjektet TRACEFISH som består av en samling forskere og representanter for innkjøpere, produsenter og eksportører av fiskeprodukter i flere europeiske land. Prosjektet er finansiert av EU.

TRACEFISH er en forkortelse for «Traceability of Fish Products.» Sammen skal prosjektgruppa bli enige om å finne en måte å gi produktpakkene en unik merking som indikerer hvor den enkelte fisken kommer fra. All relevant informasjon om produktet vil legges inn i en sentral database og knyttes opp til f.eks. en strekkode på produktet. Ved behov vil denne informasjonen kunne sendes elektronisk med produktene, eller hentes ut av basen ved behov. Dette vil være mer hensiktsmessig enn å sende informasjonen fysisk sammen med produktene slik det gjøres i dag. Dersom det oppdages at fisk fra et bestemt område inneholder giftstoffer eller på annen måte er av dårlig kvalitet, kan en enkelt etterspore hvor produktene er for så å kunne kalle tilbake kun de berørte varene istedet for å måtte ta tilbake hele partier. Dette vil være positivt økonomisk og lette kvalitetssikringen gjennom hele verdikjeden.

Bellona har i lengre tid etterlyst et system for sporbarhet av fisk. Det er nødvendig både for å kunne gi forbrukeren trygghet, og for å kunne redusere miljøulempene gjennom alle ledd av verdikjeden. Slik det er i dag klarer vi bare å spore en pakke fisk tilbake til det enkelte fiskemottaket. Fiskemottakene tar imot fangster fra flere områder og blander produktene. Vi ønsker at det skal være mulig å finne tilbake til det aktuelle fangstfeltet eller oppdrettsanlegget fisken stammer fra. Dette er mulig for kjøttvarer i Europa i dag, og burde også være gjennomførbart for fisk.

Lykkes TRACEFISH med å finne frem til et slikt system vil det for fremtiden ikke bare bli mulig å trekke tilbake produkter som f.eks er forgiftet med miljøgifter fra markedet, men også kunne vurdere miljøbelastningen fra hav til bord og gjennom det stille krav om miljøforbedringer. Bellona har store forventninger til dette prosjektet.