Nyheter

Daglige måleresultater

Publiseringsdato: 22. august, 2000

Regelmessige laboratorieanalyser av fisk fra Barentshavet etter "Kursk"-ulykken viser lave konsentrasjoner av radioaktivitet sammenlignet med andre fiskeriområder i Europa.

Første resultater presentert 24. august. Påfølgende målinger blir publisert så snart vi mottar dem - noe som igjen avhenger av når det fiskes i det aktuelle området.

Konsentrasjon av radioaktivitet i fisk
Fangsttidspunkt Fangststed Del av fisk analysert Analysemetode/ -dato Utvalgets størrelse (antall fisk) Konsentrasjon av radioaktivitet. Cecium-137 Bq/kg, fersk fisk.
Barentshavet
Før Kursk-ulykken *) 1
26. aug. 2000 Makkaur/Kjøllnesbakken Filet Germ. det. 18-sept-2000 25 0,26
21. aug. 2000 Tanafjord Filet Germ. det. 04-sept-2000 25 0,26
21. aug. 2000 Mehavnfjorden Filet Germ. det. 01-sept-2000 25 0,27
13-aug-2000 Mehavnfjorden 03/11 Filet Germ. det. 28-aug-2000 25 0,23
Andre områder i Europa **)
1994 Irskesjøen Filet Germ. Det. 10 – 75 pr. 6-19
1994 Østersjøen Filet Germ. Det. 10 – 75 pr. 21
1994 Skagerak Filet Germ. Det. 10 – 75 pr. 1,1
1994 Vest for Bergen Filet Germ. Det. 10 – 75 pr. 0,3
1994 Vest for Lofoten Filet Germ. Det. 10 – 75 pr. 0,5
1994 Nord for Island Filet Germ. Det. 10 – 75 pr. 0,3
1994 Karahavet Filet Germ. Det. 10 – 75 pr. 5


*)Gjennomsnitt av månedlige målinger

**)Kilde: Statens strålevern