Nyheter

Trygg torsk fra Barentshavet

Publiseringsdato: 22. august, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Fiskerinæringen og Miljøstiftelsen Bellona sørger nå for at radioaktiviteten i fisk måles i hver eneste fangst fra Barentshavet. Næringsmiddeltilsynet i Salten står for analysene, og resultatene vil bli lagt ut på www.bellona.no daglig.

Fiskerimyndighetene har siden 1994 testet fiskefileter både fra Lofoten og Barentshavet for en rekke miljøgifter og radioaktivitet. Nivåene av radioaktivitet i fisk har ligget på rundt 1 bq/kg fiskefilet, mens grensen for helsemessig forsvarlig fisk er av Verdens helseorganisasjon (WHO) satt til 600 bq/fisk. Prøvene tas normalt en gang i måneden. Siste prøvetaking ble foretatt 4. august.


Etter at den russiske atomubåten Kursk havarerte, har det vært reist mange spørsmål knyttet til eventuell radioaktive utslipp fra båten. Så langt er det ingen ting som tyder på at det vil være radioaktive lekkasjer fra den havarerte ubåten. Men for å kunne forsikre verdensmarkedet om at fisk fra Barentshavet forsatt er helsemessig trygg, har Miljøstiftelsen Bellona i samarbeid med fiskerinæringen og i tett kontakt med fiskerimyndighetene, satt i gang en intensiv prøvetaking av fiskefangst fra Barentshavet. Hver eneste fiskefangst fra Barentshavet som kommer inn til Findus fiskemottak i Hammerfest vil bli analysert for radioaktivitet. Prøvetakingen er lagt opp slik at hvis det mot formodning skulle komme forhøyede verdier av radioaktivitet, vil fisken ikke slippes på markedet.


Fiskeprøvene tas etter ICES standard, dvs. av 25 fiskefileter. Prøven sendes det lokale næringsmiddeltilsynet i Salten, der de vil bli analysert i en germaniumdetektor med telletid på ett døgn. Resultatet fra de første prøvene vil foreligge på torsdag, og resultatene vil bli lagt ut på Bellona web fortløpende. Prøvetakingen vil fortsette intensivt i to uker, deretter vil situasjonen knyttet til den havarerte ubåten Kursk avgjøre hvorvidt den intensive prøvetakingen skal fortsette, eller om det trappes ned og overlates til myndighetenes månedlige prøvetaking.