Nyheter

Bellona krever forbud mot ballasttanking i algebeltet

Publiseringsdato: 28. mars, 2001

Skrevet av: 2788

Bellona krever at Miljøverndepartementet umiddelbart nedlegger forbud mot tanking av ballastvann i områder infisert av giftalgen chattonella. For å unngå munn-og klovsyketilstander i norsk havbruksnæring, må spredning av giftalger til resten av norskekysten hindres med alle tenkelige midler. Faren for algekatastrofe er akutt, og ballastvann fra skip regnes for å være en sentral kilde til spredning. Forsker ved Havforskningsinstituttet, Jan Aure, støtter Bellonas krav, og mener at forbudet bør gjelde fra Svenskekysten til Haugesund.

Myndighetene må komme svært raskt på banen med et slikt forbud, og følge det opp umiddelbart med informasjon til befolkningen via massemedia, og lokale forurensningsmyndigheter, havnemyndigheter og politi må straks sette i verk tiltak for påse at forbudet blir etterlevd, krever Bellona.