Nyheter

Bellona overvåker skip i algebeltet

Publiseringsdato: 30. mars, 2001

Skrevet av: 2788

Tømming av ballasttankene på skip ansees som den største kilden til spredning av algene som nå truer sørlandskysten. I følge Havforskningsinstituttet, hindrer uvanlig sterke nordøstlige havstrømmer algene i å spre seg rundt Jæren og til vestlandskysten. Likevel er det stor fare for at skip som trafikkerer kysten kan bringe algene videre langs norskekysten i ballasttankene.

– Bellona har krevd forbud mot fylling av ballastvann fra områder som er infisert av chattonella-algen, men inntil et slikt forbud er på plass, må vi gjøre alt vi kan for å forebygge spredning, sier Frederic Hauge. Han og Rune Haaland er nå ute med båten «Navigare», og gjennom radiokontakt oppfordrer de alle skip til å avstå fra å fylle ballasttankene med infisert sjøvann. – Vi får positiv respons fra skipene, som stort sett etterkommer oppfordringene fra Bellona, forteller Hauge.