Nyheter

Lipponen vil ikke beklage

9d2df92ba4edac27680038fdc5eb8992
Bellona aksjonerte mot finsk oppdrettsanlegg i 1995

Publiseringsdato: 20. mars, 2001

Skrevet av: 2567

–Jeg beklager om ordet terrorist vekker forargelse, sier den finske statsministeren til NTB.

–Terrorisme bør vekke forargelse. Betegnelsen er ikke et verdinøytralt begrep, og vi syns ikke beklagelsen er god nok. Mitt ønske og min utfordring er at han kommer med en reell beklagelse som gjør at vi kan håndhilse før han drar, slik at vi kan jobbe sammen mot miljøødeleggelser, sier Hauge.

Til den finske avisen Hufvudstadsbladet sier Lipponen at han ser ingen grunn til å be om unnskyldning for sine uttalelser. –Bellona burde selv be om unnskyldning for sine aksjoner i Finland, sier han.

Den finske miljøvernministeren kommer fra partiet De Grønne. Partisekretær Ari Heikkinen i De Grønne sier til finsk media i dag at Lipponens uttalelser om Bellona er «ett ogenomtänkt och överraskande angrepp mot medborgaraktivismen». Lipponen skylder både Bellona og Norges befolkning en unnskyldning, i følge Heikkinen.

Vil ha skriftlig unnskyldning
Bellona skriver nå et brev til den finske statsministeren og ber om en skriftlig beklagelse.

Bakgrunnen for Lipponens uttalelser er en Bellona-aksjon mot et finsk oppdrettsanlegg i Rovaniemi. Her aksjonerte Bellona ved å slakte regnbueørret for å hindre at lakseparasitten Gyrodactylus salaris skulle spre seg til norsk side. En slik aksjon kan ikke forsvares, mener Lipponen, til tross for at finske myndigheter kort etter kjøpte opp anlegget for å legge det ned.