Nyheter

DN slakter MD

Publiseringsdato: 27. september, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Miljøverndepartementets forslag til nasjonale laksevassdrag og laksefjorder slaktes av departementets egen faginstans, Direktoratet for naturforvaltning. - Laksestammene vil gå tapt, heter det i DNs konklusjon.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har levert sin høringsuttalelse til Miljøverndepartements (MD) forslag om nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, og levner forslaget liten ære. – Forslagene i høringsnotatet vil etter direktoratets vurdering ikke kunne hindre at laksestammene, slik vi kjenner dem i dag, vil gå tapt, konkluderer DN i sin høringsuttalelse.


Stein Lier-Hansen på begge sider

Sett utenfra, er sakens utvikling underlig. DN er MDs faginstans, og dermed premissleverandør for regjeringens arbeid med nasjonale laksefjorder. Det er dermed grunn til å spørre hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for regjeringens forslag, når direktoratets uttalelse tydelig avslører at MD ikke har lyttet til sin egen faginstans. Det blir ikke mindre underlig, når man tar i betraktning at Statssekretær Stein Lier Hansen kom fra stillingen som direktør for DN, og dermed må antas å ha en rolle både i DNs forarbeid og regjeringes arbeid med saken.


Statsråd prioriterte arbeidsplasser

I følge Bellonas kilder, var Saltdalselva og Saltdalsfjorden i Nordland opplagte kandidater til å bli nasjonalt laksevassdrag og laksefjord. Helt til regjeringen la siste hånd på verket, og luket ut begge, uten noen faglig begrunnelse. Både DN og Fylkesmannen i Nordland fremhever i sine høringsuttalelser Saltdalselva som en fremragende lakseelv, med et fangstpotensiale på 5-10 tonn villaks. Fylkesmannen finner det «vanskelig å forstå at Saltdalsvassdraget nå ikke er foreslått som nasjonalt laksevassdrag «. Men forklaringen kan være like enkel som den er hårreisende. I følge Bellonas kilder, var det ønsket fra en enkelt statsråd om lokale arbeidsplasser i oppdrettsbransjen, som ble tungen på vektskålen. Det er uansett ingen tvil om at det faglige grunnlaget ble satt til side for en politisk vurdering på regjeringsnivå i Arbeiderpartiet.


Ny kunnskap om oppdrettens påvirkning

Behovet for oppdrettsfrie soner for å sikre villaksen har vært omdiskutert, og representanter for oppdrettsnæringen har vært svært kritiske til regjeringens forslag. De biologiske fagmiljøene har blitt omtalt som «religiøse», og blitt kritisert for å basere sine anbefalinger på tynt faglig grunnlag. En ekspertgruppe har vurdert tilstanden for laksestammene i Hordaland og Sogn og fjordane som kritisk, og konkluderer med at unaturlige høye påslag av lakselus og innblanding fra rømt oppdrettslaks som de mest sannsynlige årsakene til laksebestandenes tilbakegang. DN henviser til denne ekspertgruppen i sin høringsuttalelse, og mener at den styrker det faglige grunnlaget for å kreve oppdrettsfrie soner.