Nyheter

Finland og Norge på kollisjonskurs i Tana

bea40279536318e1484ade06536363e9
Bellona har kjempet mot <I>Gyrodactylus salaris</I> før. Her fra Bellonas aksjon mot et infisert oppdrettsanlegg ved Enaresjøen i Finland i 1995. Aksjonen resulterte i at anlegget ble stengt for godt av det finske landbruksdepartementet.

Publiseringsdato: 6. september, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Rollene er byttet i kampen for villaksen:

Det bygger opp til miljøkonflikt mellom Norge og Finland i Tana. Finske myndigheter har tatt villaksens parti, og vil ha oppdrettsfri sone i Tanafjorden, men Stoltenbergregjeringen har slått fast at Skjåneslaks skal få bli.


Finland lærte leksa

I 1995 aksjonerte Bellona mot et Gyrodactylus-infisert oppdrettsanlegg i Finland, fordi det utgjorde en trussel mot villaksen i Tanavassdraget. Aksjonen ble kronet med seier, da finske myndigheter kjøpte og nedla anlegget året etter. Siden den gang har Finland lært leksen, og legger sterkt press på Norge for beskytte villaksen.


Ulogisk norsk laksepolitikk

Direktøren i Lappland Miljøsentral, Kari Kinnonen, har vært på befaring hos Skjåneslaks i Tanafjorden, og ble ikke overbevist av eierens garantier. Til avisa Finnmarken uttaler Kinnonen at Norges politikk er ulogisk, når man vil opprette Tanafjorden som nasjonal laksefjord, men samtidig tillater Skjåneslaks å drive videre. Han mener den norske oppdrettsnæringen har skylden for at villaksen er truet.