Nyheter

Alt i svenske myndigheters hender

Publiseringsdato: 15. november, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Rustan Lindquist, eieren av det gyroinfiserte oppdrettsanlegget i Bullaresjøen, har i følge Västnytt tilbudt seg å sanere anlegget dersom myndighetene krever det. Alt ligger nå i hendene til svenske myndigheter. Kravet om sanering må komme øyeblikkelig.

I følge SVTs distriktsnyheter, Västnytt, har Länstyrelsen torsdag vært på befaring på anlegget i Bullaresjøen, for å diskutere tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Rustan Lindquist skal da ha tilbudt seg å sanere anlegget dersom myndighetene krever det. Foreløpig har det imidlertid ikke kommet noe slikt krav.


Sanering er første skritt for villaksen

Ordet «sanering» på svensk innebærer at all fisken i anlegget slaktes, og at anlegget gjøres fritt for parasitter, før et nytt kull med fisk settes ut. En eventuell sanering av anlegget tilfredstiller dermed ikke Bellonas krav til jordbruksminister Margareta Winberg om at anlegget må stenges for godt.


Anlegget vil alltid medføre en akutt smittefare

Norske myndigheter har i flere år krevd stans i oppdrettsvirksomheten i Bullaresjøen, lenge før det faktisk ble oppdaget Gyrodactylus salaris i anlegget. Årsaken er at anlegget uansett er en livsfarlig trussel mot laksestammen i Enningdalsvassdraget. Oppdrettsfisken fungerer som en base for parasitter, et glimrende habitat som sikrer livsgrunnlaget for parasitten hvis den først er tilstede i innsjøen. Derfor er en sanering kun første skritt på vegen mot en fullstendig avvikling av oppdrettsvirksomheten. Dersom myndighetene setter iverk en sanering av anlegget, er Jordbruksdepartementets neste oppgave klar: Et fullstendig forbud mot fiskeoppdrett i Bullaresjøen.