Nyheter

Bellona krever stans i svensk oppdrettsanlegg

Publiseringsdato: 5. november, 2001

 

Jordbruksdepartementet
Jordbruksminister och jämställdhetsminister Margareta Winberg
Margareta Winberg
103 33 Stockholm
Sverige

05/11-2001

Bellona krever stans i svensk oppdrettsanlegg
Krav om stans i oppdrett av Gyrodactylus salaris- infisert regnbueørret i Bullaresjøen

Det vises til notat fra Fiskeriverket v/ Lars Karlsson, om analyser av regnbueørret fra oppdrettsanlegg ved Smedviken i Bullaresjøen, Tanum Kommune, som viser at fisken i oppdrettsanlegget er infisert med Gyrodactylus salaris.
Miljøstiftelsen Bellona i Norge krever at svenske myndigheter umiddelbart, og senest innen 6. November 2001 stanser oppdrett av regnbueørret ved Smedviken i Bullaresjøen, Tanum kommune, og fjerner all fisk fra oppdrettsanlegget Bullaresjøen.
Driften ved oppdrettsanlegget må, på bakgrunn av trusselen mot villaks og elveperlemusling ansees som «miljøskadelig virksomhet» i henhold til artikkel 1 i Nordisk miljøvernkonvensjon av 19. Februar 1974. Etter artikkel 2 i denne konvensjonen skal svenske myndigheter ta hensyn til aktuelle potensielle miljøforstyrrelser på norsk side i sin avgjørelse om tillatelse til oppdrett i Bullaresjøen. Nå er den trusselen ikke bare potensiell, men høyst reell. Derfor haster det med å fjerne den parasitt – infiserte regnbueørreten fra Bullaresjøen.
Sjansen for at parasitten skal spre seg over riksgrensen til Enningdalsvassdraget er stor, og konsekvensene av en spredning vil være katastrofal for villaksen.
Laksen i Enningdalsvassdraget er en av Norges beste laksestammer, med storvokst laks uten genetisk innblanding fra oppdrettslaks. Foreløpig ser det ut til at laksungene i Enningdalsvassdraget har blitt spart for den dødelige parasitten. Vi imøteser et hurtig svar.

____________________
Marius Holm
Fagmedarbeider i Bellona