Nyheter

Gyro-konflikten tilspisses

Søndagens demonstrasjon foregikk fredelig, til tross for et stort politioppbud.
Phillip Lund

Publiseringsdato: 11. november, 2001

Skrevet av: Marius Holm

To busslaster med demonstranter fra Bellona og Arbeidernes Jeger og fiskerforening (AJFF) markerte tydelig motstanden mot driften av det Gyro-infiserte oppdrettsanlegget i Bullaresjøen i Sverige. Eieren nektet å snakke med Bellona, og tilkalte i stedet store politistyrker.

Demonstrerte mot svensk oppdrett:

Den svensk-norske konflikten om oppdrettsanlegget til Svensk Regnbågelax AB som er infisert med Gyrodactylus salaris tilspisset seg på søndag, da nærmere hundre demonstranter dro til Bullaresjøen i Sverige for å kreve at anlegget blir stengt og sanert. Eieren av anlegget, Rustan Lindquist, nektet å prate med Bellona og AJFF, og sa til TV2 at det ikke vil komme på tale å stenge anlegget. Store politistyrker møtte fram for å hindre de fredelige demonstrantene i å legge fram sitt syn.


Sprer smitte

Faren for spredning av den fryktede lakseparasitten til Enningdalselva i Halden, en av Sør-Norges beste lakseelver, er akutt. Infisert regnbueørret som rømmer fra anlegget, har fritt leide til den norske siden av elva. Dersom smitten sprer seg, er effekten katastrofal. Etter få år vil laksen nærmest bli uttryddet. Anlegget leverer også settefisk til en rekke andre svenske oppdrettsanlegg. Settefiskanlegget på land henter vann fra innsjøen, rett ved siden av de infiserte merdene.


Gir seg ikke før anlegget er stengt

Hverken Bellona eller AJFF akter å la det bli med denne demonstrasjonen. Bellonas Frederic Hauge krever nå at Norge legger et sterkt politisk press på svenske myndigheter, og at anlegget stenges umiddelbart. AJJFs Steinar Torp sier at søndagens demonstrasjon kun er første fase. – Vi gir oss ikke før anlegget er stengt, slo Torp fast.


Tvilsom tillatelse

Bellona vil nå gå grundig gjennom de juridiske sidene ved tillatelsen til oppdrett i Bullaresjøen. Norske myndigheter har flere ganger gjort det klart for Sverige at driften ved anlegget er uakseptabel for Norge, og slått fast at tillatelsen strider mot internasjonale miljøvernkonvensjoner som Sverige har forpliktet seg til.