Nyheter

Smittes Enningdalen, står Tista for tur

d14520f31bf7e6d7de268ea480a138b9
Søndagens demonstrasjon foregikk fredelig, til tross for et stort politioppbud.

Publiseringsdato: 14. november, 2001

Skrevet av: 2788

Fiskeforvalter Leif Karlsen hos Fylkesmannen i Østfold er ikke i tvil. Dersom Enningdalselva blir infisert med Gyrodactylus salaris, vil den raskt spre seg til elva Tista, som har en laksestamme under oppbygging.


Fjorden blir ferskvann på våren

På våren, med flom og issmelting, blir Iddefjorden, som Enningdalsvassdraget renner ut i, praktisk talt en ferskvannsfjord. – Et tykt lag med ferskvann i fjorden på vårparten gjør at Gyro-infisert utvandrende smolt lett kan bringe den drepende parasitten med seg til Tista. Da vil innsatsen for laksen i elva være bortkastet, og nok et norsk laksevassdrag være ødelagt, sier Leif Karlsen til Bellona.


Glomma neste

Den lakseførende Ågårdselva, som er en sideelv til Glomma, vil også bli truet. Her er avstandene noe større, men ved store ferskvannsmengder vil også denne laksestammen være i faresonen. På andre siden av Oslofjorden renner den gyro-infiserte Drammenselva ut, og Glomma ender da opp inneklemt mellom to ødelagte lakseelver. Spredning som følge av stor trafikk av mennesker, båter og utstyr vil utgjøre en konstant kilde til bekymring for også denne laksestammen.


Knallhardt press mot Sveriges Jordbruksmyndigheter

Sportsfiskere og grunneiere i Halden har markert seg tydelig i kampen mot det gyroinfiserte anlegget til Svensk Regnbågelax i Bullaresjøen. Nå sprer engasjementet seg til både resten av Østfold og til oppdretterens hjemmebane i Sverige. Det politiske presset mot Sveriges jordbruksminister Margareta Winberg er knallhardt, og kommer nå også for fullt fra svenskene selv. Bullarens Fiskevårdsområdesförening krever «umedelbara åtgjärder» i et brev til Jordbruksdepartementet. Kravet om nedslakting av oppdrettsfisken er begynner dermed å bli unisont, og Margareta Winberg har etter Bellonas vurdering kun en mulighet: Steng anlegget for godt.