Nyheter

Svensker i villrede om villaks

Publiseringsdato: 27. november, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Svenske myndigheter er fullstendig i villrede om hvilke tiltak som skal settes iverk mot Gyrodactylus salaris i Bullaren. Ingen vet hva som kan gjøres, når det skal gjøres og hvem som skal gjøre det.

Gyrokonflikten i Bullaren:

Etter møtet mellom norske og svenske fagmyndigheter om situasjonen i det parasittinfiserte oppdrettsanlegget i Bullaren i Sverige, gikk det ut meldinger om at de landene var enige om visse tiltak. Svenskene ville ikke stenge anlegget, men åpnet for desinfiseringstiltak. Det norske miljøverndepartementet gikk ut med at svenskene ville slakte halvparten av fisken, og saltbehandle resten.


Hvem, hva og når?

Signalene fra Sverige er imidlertid langt i fra like klare. Bellonas ringerunde viser at ingen i svensk forvaltning ser ut til å vite noe som helst om hva som skal gjøres. Fiskeriverket henviser til Länsstyrelsen, og Länstyrelsen henviser til Fiskeriverket, og begge henviser til Jordbruksdepartementet. Ingen vet når tiltak skal settes iverk, og man vet ikke hvilke tiltak som skal settes iverk. Man har heller ikke bestemt seg for noen tiltak, og både nedslakting og saltbehandling er helt i det blå.


Kun frivillige tiltak

Foreløpig er innsatsen fra svenske myndigheter begrenset til en diskusjon med oppdretteren om hvilke tiltak han er villig til å gjennomføre frivillig. Myndighetene hevder at manglende lovhjemmel gjør det umulig å sette krav til oppdretteren, eller å stenge anlegget.


Stenging er nødvendig

I følge Tor Atle Mo ved Veterinærinstituttet i Norge, er det lite man kan gjøre for å fjerne smittefaren ved oppdrettsanlegget utenom en avvikling. – Saltbehandling og annen kjemoterapi vil ikke være tilstrekkelige tiltak. Det vil alltid være noe smitte igjen, som kan blomstre opp når fisken kommer tilbake i merdene. Både Bellona og norske fagmyndigheter er helt klare i sin vurdering: All oppdrett av regnbueørret i nedbørsfeltet til Enningdalsvassdraget bør opphøre.