Nyheter

Svensker refser svenske myndigheter

Publiseringsdato: 14. november, 2001

Skrevet av: Olof Johanson

Bellona bringer her en artikkel fra den svenske fiskejournalen:
Fiskeriverk och länsstyrelser har med gemensam nonchalans sett till att nästan alla västkusten laxåar kunnat smittas med Gyro. Nu har parasiten tillåtits infektera även Bullaresystemet

Presset øker mot den svenske regjeringen:

Det har växlats hårda ord om regnbågsodlingen i Södra Bullaren förr. Kritiker har ansett det vara vansinnigt att ge tillstånd till sådan odling i ett vattensystem med atlantlax, eftersom regnbågen ofta är bärare av Gyrodactylus salaris och erfarenheten säger att vildlaxen alltid smittas förr eller senare. Bullaresjöarna avvattnas av Enningdalsälven, en fin liten laxälv, som i huvudsak har sitt lopp genom Norge till Idefjorden och med tidig stigning av grov lax.

I veckan konstaterades som väntat att odlingen var smittad. Från norsk sida krävs nu att alla fisk avlivas och odlingen stängs. Hur det går med den saken återstår att se, men man kan ana det värsta, efter att fiskeriverkets egen expert Erik Sparrevik i en intervju i teves Västnytt lögnaktigt påstod att man i Sverige inte sett några effekter av Gyro på lax. I stället för att snabbt radera ut smitthärden kommer förmodligen fiskeriverket att som vanligt stoppa huvudet i sanden.

Laxvännerna får kanske ställa sitt hopp till norska miljöorganisationen Bellona. När Gyro upptäcktes i en fiskodling i Enare Träsk i Finland och hotade laxbeståndet i Passviksälven krävde norska myndigheter att Finland skulle stänga odlingen. När inget hände for ett gäng från Bellona över gränsen och började själva slakta regnbågarna.