Nyheter

12.200 underskrifter mot svensk gyro

Publiseringsdato: 14. desember, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Arbeidernes jeger- og fiskeforening i Halden (AJFF) og Bellona var i dag hos den svenske jordbruksministeren Margareta Winberg og overleverte 12.200 (!) underskrifter på et opprop mot det gyroinfiserte svenske oppdrettsanlegget i Bullaren.

AJFF har samlet inn 12.200 underskrifter i kampanjen som ble avsluttet søndag ettermiddag. Underskriftene ble i dag overrakt den svenske landbruksministeren Margareta Winberg i Stockholm. Under møtet ba man blant annet om at det må bli fortgang i garnfisket etter rømt, infisert fisk fra anlegget. Dette er et tiltak som kan settes i gang straks, uavhengig av hvor lang tid man må bruke for å bestemme at anlegget skal stenges. Det viser seg at anlegget ikke klarer og holde fiskene i mærene. De siste dagene er det fanget flere store regnbueørreter ute i Bullaresjøen.


Selv om Winberg ikke kunne komme med noen løfter, viste hun stor forståelse for alvoret i saken. Bellona håper nå det vil bli en fortgang i behandlingen av saken og at ord blir til handling. For hver dag anlegget står i sjøen, er det fare for at smitten overføres til fisken i resten av vassdraget og Enningdalselva, og deretter til Tista og Ågårdselva.