Nyheter

Bullaren-oppdrett begjært konkurs

Publiseringsdato: 5. mars, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Svensk Regnbågslax AB, som eier det Gyrodactylus salaris infiserte oppdrettsanlegget i Bullaren, har blitt begjært konkurs i Göteborg Tingsrätt av den svenske FöreningsSparbanken. Selskapet skylder tilsammen 37 millioner svenske kroner, og kreditorene mener miljøproblemene i anlegget gjør det vanskelig å fortsette virksomheten.

Oppdrettsanlegget I Bullaren har vært i fokus fra både Bellona, Arbeidernes Jeger og fiskerforening (AJFF) og miljøvernminister Børge Brende siden den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble oppdaget i høst. Samtlige krever at den infiserte regnbueørreten må tas opp av merdene. Fallende priser på markedet for oppdrettsfisk har nå ført Svensk Regnbågslax AB ut i økonomiske vanskeligheter, og i følge selskapet egne opplysninger har konsernet gjeld til banker og leverandører på 37 millioner svenske kroner. Konkursforhandlinger starter 15. mars.


Gyroproblemer medvirker til konkurs

I følge FöreningSparbankens konkursbegjæring, er miljøproblemene ved anlegget medvirkende til at hverken banken, eller den norske fôrleverandøren Skretting, er villige til en finansiell restrukturering av selskapet uten at det åpnes konkursforhandlinger. Banken gjør rede for problematikken rundt Gyrodactylus salaris, og viser til de forhandlinger som har pågått om statlig støtte til ombygging av anlegget til landbasert drift. Dette skaper stor usikkerhet om mulighetene for framtidig drift i selskapet. Kostnadene med ombygging er estimert til omkring 10 millioner, og ingenting er avklart vedrørende støtte fra svenske eller norske myndigheter. Sommel fra svenske og norske miljømyndigher er dermed medvirkende til selskapets problemer.


Usikre verdier i selskapet

Selskapet har anslått verdiene i selskapet til 33 millioner svenske kroner, og store deler av dette er i form av fryselagre. Banken setter imidlertid spørsmålstegn ved disse tallen, fordi prisene på regnbueørret har fallt fra 25 til 15 kroner per kilo.


– Fisken må vekk

Både Bellona og AJFF følger utviklingen med stor spenning. – Dersom selskapet går konkurs, må det ikke gis noen nye tillatelser til oppdrett i Bullaren. Men uansett hva resultatet i konkursforhandlingene måtte bli, må den infiserte fisken snarest opp av merdene. Vår tålmodigheten begynner å ta slutt, sier Bellona.