Nyheter

Bellona serverer rømt ørret fra Bullaren

Publiseringsdato: 22. april, 2002

Sveriges jordbruksminister, Margareta Winberg, kommer i dag til Oslo for å diskutere gyrotrøbbel i Bullaren med Børge Brende. Utenfor Miljøverndepartementet ønsker Bellona og AJFF Winberg velkommen med grillet, rømt regnbueørret fra Bullaren. - Nå må Winberg gjøre jobben sin, og få all fisken opp av anlegget for godt, sier Marius Holm i Bellona

Gyrokonflikten i Bullaren

Mer enn et halvt år etter at Gyrodactylus salaris ble oppdaget i et oppdrettsanlegg i Bullaren, kommer Winberg til Oslo i dag klokken 14.30 for å diskutere saken med Miljøvernminister Børge Brende. Bellona og Arbeidernes jeger- og fiskerforening (AJFF) ønsker henne velkommen med grillet, rømt regnbueørret, fisket omkring oppdrettsanlegget i Bullaren. Fisken serveres med poteter og agurksalat, krydret med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. – Her presenterer vi løsningen på problemet med den parasittinfiserte fisken: Slakt den og spis den, sier Marius Holm i Bellona og Steinar Torp i AJFF.


Fisken må bort i april

Svenske myndigheter har lovet at den gyro-infiserte fisken skal være tatt opp av vannet og behandlet innen 15. Mars, men ingenting skjedde. Etter ytterligere press fra Norge, lovte jordbruksminister Margareta Winberg nylig at fisken skal være tatt opp innen utgangen av april. Foreløpig tyder ingenting på at tiltakene er iverksatt, og etter det Bellona erfarer, er det heller ikke bevilget nødvendige midler. Bellona og AJFF krever nå at tiltakene settes iverk umiddelbart, og tilbyr svenskene dugnadshjelp for å få fisken raskt opp av merdene.


Aldri mer oppdrett i Bullaren

Selv om den gyroinfiserte regnbueørreten behandles, er ikke problemet løst. Parasitten er vannet, og et nytt utsett av oppdrettsfisk i de åpne merdene, vil parasitten lett kunne blomstre opp igjen. Et oppdrettsanlegg med høy konsentrasjon av fisk vil fungere som en smittebase for parasitter, og utgjøre en akutt trussel mot villaksen i Enningdalsvassdraget, som i løpet av kort tid vandrer opp i elva. Bellona og AJFF krever derfor at eventuell framtidig oppdrett i Bullaren foregår i lukkede anlegg på land, i tekniske installasjoner som eliminerer risikoen for spredning av Gyrodactylus salaris til Bullaren og Enningdalselva.