Nyheter

Bullaren-oppdrett er konkurs

Fornøyd: Både Steinar Torp i AJFF, Bellona, og trolig også Miljøvernminister Børge Brende er fornøyd med at konkursen i Svensk Regnbågslax setter punktum for oppdrettsvirksomheten i Bullaren.
Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 24. april, 2002

Svensk Regnbågslax AB ble i dag slått konkurs i Göteborgs tingsrätt. Kreditorene så ingen mulighet for fortsatt drift etter måneder med negativt miljøfokus. Dermed gjenstår det bare å få den infiserte fisken opp av vannet.

Svensk Regnbågslax AB, som driver det Gyrodactylus salaris– infiserte oppdrettsanlegget i Bullaren, og to datterselskaper, skyldte i følge konkursbegjæringen fra Föreningssparbanken omkring 37 millioner svenske kroner. Eieren Rustan Lindquist lyktes ikke i å refinansiere selskapet, som i dag, 24. april, ble slått konkurs. Dagen før slo Sveriges jordbruksminister fast at det ikke blir gitt nye konsesjoner til oppdrett av regnbueørret i hverken Bullaren eller andre innsjøer med forbindelse til lakseførende vassdrag.


Konflikten går mot sin slutt

Helt siden Gyrodactylus salaris ble påvist i anlegget den 27. september, har både Bellona og Arbeiderens jeger og fiskerforening (AJFF) i Halden kjempet for en stenging av anlegget. Nå er seieren innen rekkevidde, godt hjulpet av lave laksepriser. Innen 3.mai skal behandling av den gyroinfiserte fisken være igangsatt. Bellona og AJFF vil nå gjøre alt som står i vår makt for å framskynde denne prosessen, og vil oppfordre bobestyrer til ta grep umiddelbart. Begge organisasjonene har sagt seg villige til å delta i en dugnad for å få fisken raskt opp av vannet.