Nyheter

Winberg skuffet igjen

48765a868de7c19536a4f2b572dbe5b4
Bellona serverte jordbruksminister Margareta Winberg en smaksprøve på løsningen i Bullaren, nemlig å slakte og spise regnbueørreten i anlegget.

Publiseringsdato: 23. april, 2002

For n’te gang bryter Sveriges jordbruksminister sine løfter om å rydde opp i det gyroinfiserte oppdrettsanlegget i Bullaren. Nå lover den svenske jordbruksministeren at strakstiltakene som ble vedtatt i november i fjor, skal påbegynnes innen 3. mai, uten noen frist for ferdigstillelse. Tidligere har hun lovet at tiltakene skulle fullføres innen 15. mars, uten at noen ting skjedde. Deretter lovte hun at fisken skulle være tatt opp av anlegget innen utgangen av april, og allerede før fristen er gått ut, har tiltakene blitt skjøvet ut i det uvisse.

Lover nytt regelverk
Winberg proklamerte etter møtet at svenskene nå arbeider med å få på plass lovverk for håndtering av parasitter i oppdrettsanlegg, som vil muliggjøre effektive reaksjoner i framtidige saker. Velkommen etter, er kommentarene fra norsk side. – Det er positivt at svenskene rydder opp i et håpløst lovverk, men Bullaren-saken er akutt. Det haster med å fjerne den gyroinfiserte fisken fra anlegget, før villaksen vandrer opp i Enningdalselva. Det er svært skuffende at den svenske jordbruksministeren reiser helt til Oslo for å presentere nok et løftebrudd, sier Marius Holm i Bellona. – Winberg har i denne saken avslørt en mangel på handlekraft som savner sidestykke. Vi kan ikke stole på at hun holder det hun lover denne gangen heller, før vi ser at regnbueørreten fjernes fra Bullaren. Bellona vil nå jobbe for en raskere løsning enn det myndighetene skisserer.

Bellona serverte løsningen
I forkant av møtet mellom statsrådene, serverte Bellona og Arbeidernes jeger- og fiskerforening i Halden løsningen på problemet i Bullaren til Margareta Winberg – Rømt regnbueørret fra Bullaren lagt på grillen i Miljøverndepartementets bakgård, og servert med poteter, agurksalat og Gyrodactylus salaris. – Slakt den og spis den! Vi har påbegynt jobben, nå må Winberg fullføre den, og fjerne all regnbueørret fra Bullaren umiddelbart, krever Bellona og AJFF.