Bellona krever sanering – Departementet vil luke

I følge Landbruksdepartementet og Fylkesveterinæren for Troms og Finnmark er det nå vedtatt at merder der Parvicapsula-parasitten er konstatert skal saneres. I praksis betyr dette at kun èn merd hos Skjåneslaks blir sanert.


– Vi krever sanering av hele anlegget. Dette er bare luking, mener Bellona. Argumentasjonen til norske myndigheter begynner å ligne mistenkelige på Sveriges sendrektighet i forhold til oppdrettsanlegget i Bullaren, hvor både Bellona og Miljøvernminister Børge Brende krevde full sanering av anlegget for å redde villaksen i Enningdalselva. Jordbruksminister Margareta Winberg forsvarte handlingslammelsen med manglende juridisk hjemmel og usikkerhet om spredningsfare.


Landbruksdepartementets egen fagmyndighet, Veterinærinstituttet, kan ikke garantere at villaksen i Tanaelva ikke er truet av den nye parasitten, og uttaler til Bellona at man under gitte forusetninger kan få en oppblomstring av parasitter som kan true villaksen