Nyheter

Bellona legger slaktekniven på hylla

Bellona har kjempet mot <I>Gyrodactylus salaris</I> før. Her fra Bellonas aksjon mot et infisert oppdrettsanlegg ved Enaresjøen i Finland i 1995. Aksjonen resulterte i at anlegget ble stengt for godt av det finske landbruksdepartementet.
Foto: Siri Engesæth

Publiseringsdato: 6. mai, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Etter sju måneders kamp er det gyroinfiserte oppdrettsanlegget i Bullaren endelig sanert. Nærmere 10 tonn med infisert regnbueørret ble slaktet i helgen, og merdene tømmes for fisk i løpet av mandag. Bellona legger slakteknivene på hylla for denne gang.

Full seier i Bullaren

Etter en kamp preget av opp- og nedturer, kan Bellona legge slaktekniven på hylla. Bobestyrer Fredrik Tengstrøm, som forvalter konkursboet Svensk Regnbågslax AB, besluttet før helgen å slakte all regnbueørreten i oppdrettsanlegget i Bullaren, og i dag blir slaktingen fullført. I løpet av de sju månedene saken har pågått, har Bellona og AJFF hatt full aksjonsberedskap for å hindre spredning av Gyrodactylus salaris til Enningdalsvassdraget.

Effektiv aksjonstrussel
I 1995 aksjonerte Bellona mot et gyroinfisert oppdrettsanlegg i Finland. Med håver og kniv satte Bellona i gang slakting av fisk, og finske myndigheter lovte å stenge anlegget før dagen var omme. Aksjonen ble husket, og da Gyrodactylus ble påvist i Bullaren i fjor høst var det nok å vise til historien for å sette saken på dagsorden. Da Bellona og AJFF demonstrerte utenfor anlegget i november, var antallet politi og pressefolk nesten større enn antallet demonstranter.

Slakteutstyret klargjort tre ganger
Frykten for Bellonas slaktekniver var ikke ubegrunnet. I løpet av de sju månedene saken har versert, har aksjoner mot anlegget blitt planlagt i detalj tre ganger. De to første ble utsatt fordi svenske myndigheter gav konkrete løfter om tiltak. I mellomtiden gikk anlegget konkurs, og kreditorene ser ingen mulighet for fortsatt drift så lenge anlegget var i søkelyset for miljøproblemer. Det siste løftet kom den 23. April i Oslo. Sveriges jordbruksminister lovte at sanering av anlegget skulle være påbegynt senest den 3. Mai. Bellona og AJFF stilte mannsterke opp utenfor MD. Rømt regnbuørret ble grillet og servert til Margareta Winberg, som en hyggelig presentasjon av løsningen på problemet, nemlig å slakte all den infiserte fisken.

Nytt løftebrudd?
Allerede noen dager senere tydet alt på at løftet ikke ville bli holdt. Bobestyrer var lite innstilt på slakting, og penger til behandling fantes ikke. Hverken Steinar Torp eller Bellona var i tvil om at grensen var nådd. I all hemmelighet ble aksjonister bedt om holde seg klare. Søndag 5. Mai skulle fisken til pers. Alt utstyr var på plass i en låve i Halden, og bilene var pakket med aksjonsutstyr, kjettinger og banner. Pressemeldingen var ferdigskrevet. Vi hadde plastcontainere, håver, kniver, desinfiseringsmidler. En lenkegjeng skulle sikre at vi fikk slakte fisk i fred. Så kom meldingen fra bobestyreren i Svensk Regnbågslax, Fredrik Tengstrøm: Fisken blir slaktet innen 8. Mai.

Tilliten tynnslitt
Etter en serie av brutte løfter og handlingslammelse fra Svenske myndigheter, var vi skeptiske til utspillet. Kunne vi stole på at slaktingen faktisk ville bli iverksatt, eller kjøper de seg tid? Vi valgte å stole på advokat Tengstrøm. I likhet med tidligere tilfeller, kunne vi ikke aksjonere når det lå et såvidt konkret løfte på bordet. Dessuten er det forskjell på velmenende svenske politikere med syltynn hjemmel, og en bebestyrer som faktisk kontrollerer anlegget. Heldigvis gjorde vi rett. Aksjonen på søndag ble avlyst, og slaktingen ble iverksatt allerede i helgen.