Nyheter

Verdens største dypvannskorallrev må vernes!

347757d68add8cd31bfb24f702f60288
Verdens største dypvannskorallrev oppdaget utenfor Røst i Lofoten.

Publiseringsdato: 4. juni, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Det er Havforskningsinstituttet som har funnet og kartlagt korallrevet. Revet er det største noen sinne funnet av dypvannkorallen Lophelia. Korallrevet ligger på mellom 300 – 400 meters dyp i en bratt og ulendt del av eggakanten utenfor Røst i Lofoten, nord for Trænadypet. Der er 35 km langt og flere km bredt melder Havforskningsinstituttet.

Stort biologisk mangfold
Korallrevene gir levested til et stort biologisk mangfold som bare delvis er kartlagt. Ved Lophelia-rev i våre farvann er det hittil funnet omlag 700 ulike arter. Korallrevene er trolig et viktig oppvekstområde for fiskeyngel hos flere fiskearter, herunder arter av kommersiell betydning.

Vern mot petroleumsvirksomhet
Fiskeriminister Svein Ludvigsen sier følgende i en pressemelding:

 

–Det er vår plikt å bevare dette unike korallområdet, som også er et viktig område for fisk, og jeg vil sørge for at det raskt blir satt i verk tiltak for å få dette til.

Nå er det opp til Olje- og energiminister Steensnæs å vise at han også verdsetter denne naturskatten, og oppretter en petroleumsfri sone rundt det nyoppdagede korallrevet.