Nyheter

Krever handling etter trålerforlis

SFT

Publiseringsdato: 31. juli, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Statens forurensningstilsyn må ta skjeen i egen hånd dersom det islandske rederiet Fæsti HF ikke klarer å iverksette tiltak for å eliminere forurensningsfaren fra fabrikkskipet Gudrun Gisladottir.

Det er nå over 6 uker siden den islandske fabrikktråleren «Gudrun Gisladottir» grunnstøtte og sank ved innløpet til Nappstraumen i Lofoten. Hva som skal gjøres med skip og last er ennå ikke avklart.


Krever handling

Blir det ikke fortgang i oppryddingstiltakene til det ansvarlige rederiet etter havaristen «Gudrun Gisladottir» må Statens forurensningstilsyn ta skjeen i egen hånd. Legges ikke konkrete planer frem innen rimelig tid får SFT selv iverksette tiltak krever Bellona. Kostnadene må da dekkes inn i form av krav til det islandske rederiet Fæsti HF etter fullført opprydding.


Diesel, smøreolje og fisk

Det islandske fabrikkskipet «Gudrun Gisladottir» grunnstøtte ved innløpet til Nappstraumen i Lofoten tirsdag 18. juni. Fartøyet gikk ned dagen etter og ligger på ca 40 meters dyp. Den 71 meter lange frysetråleren har 367 tonn dieselolje og ca. 10 tonn smøreolje og hydraulikkolje ombord, i tillegg til rundt 900 tonn frosset sildefilet. Lasten og dieselen utgjør et potensielt miljøproblem.


Statens forurensningstilsyn sier at skipet utgjør en forurensningsfare om det blir liggende. Samtidig slår det islandske forsikringsselskapet Tryggingarmistöin fast at de ikke vil heve vraket av tråleren. Administrerende direktør i selskapet mener i følge avisa Nordland at det ikke er finansielt mulig å heve båten.


Frist til i morgen

Statens forurensningstilsyn var ikke fornøyd med tiltakene rederiet presenterte 8. juli i år. Forurensningstilsynet sendte derfor brev med krav til rederiet om ytterligere undersøkelser. Følgende momenter skal være utredet:

  • Miljøkonsekvenser ved utslipp av marin diesel, smøre- og hydraulikkoljer fra havristen på kort og lang sikt.
  • Miljøkonsekvenser ved utslipp av lasten fra havaristen på kort og lang sikt.
  • Miljøkonsekvenser som følge av spredning av forurenset vrakgods og emballasje fra lasten.
  • Vurdere alternative tiltak med kostnadsestimat.


Fæsti HF fikk frist til å gjennomføre disse undersøkelsene innen 25. juli. I etterkant fikk rederiet utsettelse til 1. august med å presentere resultatene.