Nyheter

– En kriminell aktion, och inget annat!

- Winberg lovte selv å holde Bullaren fri for regnbueørret. Nå nekter hun å håndtere saken overhodet, og beskylder Bellona og AJFF for kriminalitet.
Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 30. august, 2002

Den svenske jordbruksministeren Margareta Winberg stempler Bellona og Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening som kriminelle. Samtidig frasier hun seg alt ansvar for parasittsaken i Bullaren.

Jordbruksminister Margareta Winberg:

Margareta Winberg slår fast at hun ikke lenger vil arbeide med Bullaren-saken. – Nå er dette en sak for Länstyrelsen, og det har jeg forklart tydelig for den norske miljøvernministeren, sier Winberg til Gøteborgsposten. Hun akter med andre ord ikke å holde de løfter hun gav Børge Brende i Oslo den 23. april i år. På det møtet lovte Winberg at det ikke lenger skulle drives oppdrett i Bullaren som medfører fare for spredning av lakseparasitt til villaksen i den norske Enningdalselven. Når det likevel ble satt ut fisk, gikk Bellona til aksjon og slaktet 22 000 fisk.

Bellona erkjenner ingen straffeskyld
Margareta Winberg har ingen sympati for aksjonen som Bellona og Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening (AJFF) gjennomførte den 22. august. – Det er en kriminell aksjon og ingen ting annet. Vi har gjort hva vi kunne for å minske risikoen for smitte. Nordmennene må huske at vi har en lovgivning i Sverige for slike saker, som vi må følge, sier Winberg. Men Bellona erkjenner ingen straffeskyld etter slaktingen av 22 000 fisk. – Vi har kjempet for vår sak gjennom alle kanaler, skrevet brev, samlet 12 000 underskrifter, og møtt jordbruksministeren personlig. Hun lovet oss å holde regnbueørreten ute av Bullarensjøen. Ved å fjerne fisk fra anlegget, har vi hjulpet henne med sette den svenske regjeringens politikk ut i livet, sier Bellonas Marius Holm.

Bellona anmeldte oppdretteren
Ingen av aksjonistene erkjenner altså straffeskyld. Tvert i mot har Bellona og AJFF anmeldt Rustan Lindquist, som driver oppdrettsanlegget i Bullaren, for miljøkriminalitet. Under aksjonen dokumenterte Bellona og AJFF at store deler av fisken i anlegget er så liten at den kan svømme ut gjennom maskene i burene. Dermed øker faren for oppblomstring av den farlige lakseparasitten Gyrodactylus salaris ytterligere. Eier Rustan Lindquist vedgikk at dette var tilfelle. Bellona forventer at det svenske politiet etterforsker saken som miljøkriminalitet.

69daf78ce0d964283c7f9e90bf897dfc.jpeg Photo: Thomas Heiersted

4b57a58140382ea0c4c24f63794283f3.jpeg Photo: Foto: Thomas Heiersted