Nyheter

Fikk ikke løsepenger – satte ut fisk

Bellona serverte jordbruksminister Margareta Winberg en smaksprøve på løsningen i Bullaren, nemlig å slakte og spise regnbueørreten i anlegget.
Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 19. august, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Rustan Lindquist satte mandag ettermiddag ut ny regnbueørret i sitt anlegg i Bullaren. Etter at hans krav om løsepenger for å ikke sette ut fisk ble avvist, har han altså gjort alvor av sine trusler, og setter nok en gang villaksen i Enningdalselven i stor fare.

Bullaren:

Mellom 100 og 150 tusen regnbueørret har til nå blitt satt ut i oppdrettsanlegget i Bullaren, og flere vil blitt satt ut i løpet av tirsdagen.

Krevde løsepenger
Rustan Lindquist, som eier anlegget, har krevd løsepenger fra både svenske og norske myndigheter. Han gav miljøvernminister Børge Brende en frist til mandag kveld. Hvis ikke et løfte om pengeoverføring til bedriften kom innen fristen, ville han sette ut ny fisk, og nok en gang sette villaksen i Enningdalsvassdraget i fare for spredning av Gyrodactylus salaris. Hverken svenske myndigheter eller Børge Brende gav etter for utpressingen, og dermed gjorde Lindquist alvor av sine trusler.

Løftebrudd fra svenskene
Sveriges jordbruksminister Margareta Winberg lovte den 23. april i år at det aldri mer skulle drives oppdrett på en måte som skaper fare for spredning av Gyrodactylus salaris i Bullaren. Siden den gang har både hun og det svenske embedsverket grovt forsømt sine oppgaver, og unnlat å rydde opp i det juridiske kaoset som hersker omkring svensk fiskeoppdrett.

Bellona skuffet
Miljøstiftelsen Bellona er svært skuffet over den svenske regjeringens unnfallenhet, og ber miljøvernminister Børge Brende sette inn et hardt press mot svenskene. Bellona har tidligere lovet haldenserne å sloss til seieren er i havn for godt. Det løftet står ved lag, sier Frederic Hauge i Bellona.

Seier feiret for tidlig
Bullarensaken har versert siden Gyrodactylus salaris ble oppdaget på anlegget til Svensk regnbågslax i september 2001. Sammen med Arbeidernes jeger og fiskerforening (AJFF), har Bellona kjempet for at oppdrett av regnbueørret i det viktige laksevassdraget må stoppes. Kampen ble kronet med en foreløpig seier i april, da miljøfokuset på anlegget gjorde det umulig for kreditorene å reforhandle selskapets tyngende gjeld. Anlegget ble slått konkurs, og fisken ble slaktet.
Konkursboet solgte imidlertid både anlegget og konsesjonen for oppdrett til den konkursrammede eieren, som ønsket å videreføre driften.

Villaksen i stor fare
Regnbueørreten som nå settes ut, medfører en overhengende fare for spredning av den svært ødeleggende parasitten Gyrodactylus salaris.
Etter kort tid i anlegget vil parasitten etter alt å dømme blomstre opp i merdene, som har høy konsentrasjon av fisk. Antallet smittebærere i vassdraget øker dermed dramatisk, og setter den viktige villaksbestanden i elva i stor fare. Over 40 norske lakseelver har blitt totalt ødelagt av parasitten.