Nyheter

Ingen plan for heving av Gudrun Gisladottir

SFT

Publiseringsdato: 29. august, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

I går gikk fristen ut for det islandske rederiet Fæsti HF. Innen 28. august skulle de ha levert en plan for heving av tråleren som havarerte ved innløpet til Nappstraumen i Vestvågøy kommune. Trolig vil rederiet påklage SFTs pålegg om å fjerne vraket.

Tidligere i august påla Statens forurensningstilsyn (SFT) det islandske rederiet Fæsti HF å fjerne vraket av tråleren Gudrun Gisladottir innen 15. oktober i år. Rederiet fikk frist til 28. august med å legge frem en plan for hevingen av vraket.

Plan for heving ikke utarbeidet
Miljøstiftelsen Bellona får bekreftet gjennom advokatfirmaet som representerer det islandske rederiet at planen som SFT etterlyser ikke har blitt utarbeidet.

Sentrale elementer i planen skulle være:

  • forventet dato for ferdigstillelse av jobbspesifikasjon
  • forventet dato for oppstart av kontraktsforhandlinger
  • forventet dato for kontraktsinngåelse
  • anslått gjennomføringsperiode for heveoperasjonen
  • forventet tidspunkt for avslutning av operasjonen

Hevingsvedtaket påklages?
Det islandske rederiet har ytret stor skuffelse over SFTs pålegg om å heve vraket. På bakgrunn av miljøundersøkelsene de har utført mener de at en heving ikke er nødvendig.

Tidligere har det islandske forsikringsselskapet Tryggingarmistöin slått fast at en heving av vraket er uaktuelt. Administrerende direktør i selskapet har uttalt at en heving ikke er finansielt mulig.

På bakgunn av dette vil Fæsti HF trolig påklage SFTs pålegg om å heve og fjerne vraket. Dette må gjøres inne tre uker etter pålegget fra SFT som er datert 22. august.

Vraket er en miljøtrussel
Den 71 meter lange frysetråleren har 367 tonn dieselolje og ca. 10 tonn smøreolje og hydraulikkolje ombord, i tillegg til rundt 900 tonn frosset sildefilet. Lasten og dieselen utgjør et potensielt miljøproblem.

SFT skriver i sitt pålegg til rederiet:

«På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon finner SFT at det er en viss sannsynlighet for større episodiske utslipp av lasten fra havaristen. I Akvaplan-niva rapport 421.2584 «Forliset av Gudrun Gisladottir – Miljøkonsekvenser og forslag til avbøtende tiltak», er større episodiske utslipp fra lasten angitt som en betydelig miljøkonflikt i forhold til strandmiljøet innen influensområdet for havaristen med anbefaling om at tiltak er påkrevd. Videre er denne type utslipp også angitt å kunne påvirke oppdrettsanlegg og rekreasjons- og friluftsområder innen det aktuelle påvirkningsområdet. Når det gjelder potensialet for utslipp av petroleumsprodukter fra havaristen, fastholder SFT at disse representerer en så betydelig miljørisiko at de må fjernes. Dette samsvarer også med konklusjonene i ovennevnte rapport.»

Bellona krever at tråleren heves
Bellona mener fortsatt at vraket utgjør en miljøtrussel og må heves og fjernes. Pålegget fra SFT må opprettholdes og tråleren fjernes før høststormene setter inn. En utsettelse som følge av Fæsti HF sin motvilje mot en hevingsoperasjon må ikke forsinke oppryddingen. Tar ikke rederiet ansvar må myndighetene selv iverksette de nødvendige tiltak. Kostnadene må da dekkes inn i form av krav til det islandske rederiet etter fullført opprydding.