Nyheter

Politiet kjørte bort aktivistene i Sverige

Polisen mente de ikke hadde noen lov som de kunne bruke for å stenge oppdrettsanlegget i Bullaren.
Foto: Thomas Heiersted

Publiseringsdato: 21. august, 2002

Skrevet av: Thomas Nilsen

Politiet anholdt ved 14.30 tiden torsdag de 10 aksjonistene fra Bellona og Arbeidernes jeger- og fiskeforening i Halden som hadde avlivet regnbueørret i det svenske skandaleanlegget i Bullaren. Aksjonistene hadde tatt på land og avlivet noen titusentalls fisk.

Bellona slaktet fisk i Bullaren:

Oppdatert 08:45, 10.45, 11.30 og 14.30

Politiet sier de vil frakte vekk aksjonistene en mil fra anlegget. Ingen vil formelt bli arrestert. Länsstyrelsen i Bohuslän sier de umiddelbart vil vurdere hva de skal gjøre med det faktum at småfisk rømmer fra anlegget. Videre sier de at de i løpet av en uke eller to vil ta endelig stilling til om de kan kreve oppdrettsanlegget nedstengt for godt.

Etter å ha sittet fastlenket til oppdrettsanlegget i flere timer flyttet de 10 aktivistene lenkegjengen inn på kaia i påvente av at representanter fra Miljö- och helseavdelingen i Bohuslän kom til oppdrettsanlegget i formiddag.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har siktet noen av aksjonistene. De er mistenkt for grovt skadeverk, og politiet brukte formiddagen til å avhøre de som satt fastlenket.

Aksjonen mot oppdrettsanlegget startet klokken 7 i dag tidlig. Allerede etter de første minuttene var rundt 1000 små regnbueørret slaktet. Da det svenske politiet ankom mannsterke litt over klokken 8 var noen titusentalls fisk tatt opp av vannet og avlivet. De 20 aktivistene sa i dag tidlig at de vil fortsette nedslaktingen til det ikke er flere regnbueørret igjen i fiskeoppdrettsanlegget.

Dette var uakseptabelt for politiet. Litt før klokken 9 ble alle hovene som aksjonistene benyttet beslaglagt, og politiet sa at de ville fjerne aktivistene.

Dette medførte at ti av aktivistene fra Bellona og Arbeidernes Jeger og fiskeforening satte seg ned og blokkerte anlegget. Rundt klokken 10 ankom den svenske brannkåren anlegget med utstyr for eventuelt å assistere politiet med å fjerne aktivistene.

Eieren av skandaleanlegget, Rustan Lindquist, anslår at Bellona og Arbeidernes jeger og fiskeforening i Halden ved 10-tiden hadde tatt livet av mer enn 22 700 smolt til en verdi av 227 000 svenske kroner.

Etter å ha forholdt seg rolig overfor aktivistene i nærmere tre timer opplyste politiet på stedet ved 11-tiden at de hadde anmodet Ingvar Olafson fra Helse- och miljöavdelingen i Bohuslän om å komme til anlegget for å se om det drives forsvarlig og om Bellonas krav om full stenging skal imøtekommes.

Bellonas Frederic Hauge anmodet tidlig politiet om selv å ta initativ til at fisken i anlegget blir slaktet ned.

14b94cea7918301cc960d11f2585819b.jpeg Photo: Foto: Thomas Heiersted

Grov miljøkriminalitet
— Vi ser jo med egne øyne at små fisk svømmer ut av mærene. De utgjør en stor smitterisiko. Dette er så alvorlig miljøkriminalitet at jeg anmoder dere om å få slaktet ned regnbueørreten i anlegget, sa Frederic Hauge til polisen.

— Vi har litt andre lover i Sverige. Vi har ingen myndighet til å få gjort noe med dette anlegget, svarte en av politimennene.

Frederic Hauge repliserte at aktivistene godt kunne stanse fiskeslakten hvis de bare fikk en garanti om at de ansvarlige svenske myndighetene ville overta slaktingen der Bellona eventuelt stoppet.

— Her kan dere ikke være, svarte politimannen, litt mer hissig.

— Det er fisken som ikke kan være her, sa en fortsatt rolig Hauge.

— Det ligger inte på oss det her med den der fisken, men at dere nordmenn oppholder dere ulovlig her, det angår oss i polisen, sa en litt eldre politimann som deltok i samtalene med de norske fiskeslaktende aktivistene.

Frederic Hauge fortsatte med å si at det er sjokkerende at svensk politi ikke tar denne saken mer alvorlig enn det de gjør.

ec2e3a886c06b211d9d611b1e0067b47.jpeg Photo: Foto: Thomas Heiersted

Polisen kastet fisk i vannet
De første politimennene som ankom stedet i dag tidlig startet med å kaste ut igjen i vannet den døde fiske som Bellona hadde tatt på land. Ved å kaste ut igjen død fisk øker en bare faren for spredning av eventuell lakseparasitt.

— Vi vurderer å anmelde det svenske politiet for dette, sa Frederic Hauge til politiet som da stanset å kaste ut fisk i vannet.

Satt ut denne uken
Mellom 100 og 150 tusen regnbueørret ble mandag denne uken igjen satt ut i oppdrettsanlegget i Bullaren.

Bullarensaken har versert siden Gyrodactylus salaris ble oppdaget i anlegget til Svensk regnbågslax i september 2001. I Østfold er det stor frykt for at smitte fra skandaleanlegget skal spre seg til den viktige Enningdalselven.

Bellona og AJFF
Sammen med Arbeidernes jeger og fiskerforening (AJFF), har Bellona kjempet for at oppdrett av regnbueørret i det viktige laksevassdraget må stoppes. Kampen ble kronet med en foreløpig seier i april, da miljøfokuset på anlegget gjorde det umulig for kreditorene å reforhandle selskapets tyngende gjeld. Anlegget ble slått konkurs, og fisken ble slaktet.

03e8ac301b1e62337721c9e8435aea56.jpeg Photo: Foto: Thomas Heiersted

Konkursboet solgte imidlertid både anlegget og konsesjonen for oppdrett til den konkursrammede eieren, Rustan Lindquist, som ønsket å videreføre driften.

Børge Brende
Saken har blitt tatt opp på høyt nivå mellom Norge og Sverige. Både den norske miljøvernministeren Børge Brende og Sveriges Jordbruksminister Margareta Winberg har jobbet aktivt for å få lagt ned oppdrettsanlegget. Winberg har derimot skuffet stort den siste tiden.

Den 23. april i år lovte Jordbruksminister Winberg at det aldri mer skulle drives oppdrett på en måte som skaper fare for spredning av Gyrodactylus salaris i Bullaren. Siden den gang har både hun og det svenske embedsverket grovt forsømt sine oppgaver, og unnlat å rydde opp i det juridiske kaoset som hersker omkring svensk fiskeoppdrett.

Regnbueørreten som ble satt ut i mærene ved Bullaren anlegget tidligere denne uken medfører en overhengende fare for spredning av den svært ødeleggende parasitten Gyrodactylus salaris.

Etter kort tid i anlegget vil parasitten etter alt å dømme blomstre opp i mærene, smitte flere fisk, og spre seg til fisk utenfor selve oppdrettsanlegget.

Antallet smittebærere i vassdraget øker dermed dramatisk, og setter den viktige villaksbestanden i elva i stor fare.

— Å tillate ny regnbueørret i oppdrettsanlegget i sjøen Bullaren er et avtalebrudd fra svenskenes side. Det sier miljøvernminister Børge Brende til NRK-Østfold torsdag morgen. Brende sier han er overrasket over det som skjer.

fc97ee6aae07ed595213e76fd44e2dc8.jpeg Photo: Foto: Thomas Heiersted

— Den inngåtte avtalen med den svenske jordbruksministeren er helt klart brutt, mener Brende. Han vil stille nye krav overfor svenske myndigheter for å verne den norske laksestammen.

Aksjonen fortsetter

— Dette kan vi ikke sitte å se på. Vi i Bellona har nå gjort alt som var mulig for å stanse oppdrettsanlegget i Bullaren. Når eieren nå igjen setter ut fisk er det eneste naturlige at vi går inn og slakter ned fisken, sier fagmedarbeider i Bellona Marius Holm.

— Det eneste vi vil er å redde Enningdalselven fra å bli smittet av Gyrodactylus salaris, sier Holm.

Han sier videre at aksjonistene vil fortsette å slakte fisk frem til de får en lovnad fra enten eieren eller svenske myndigheter om at de vil selv slakte ned den smittetruende regnbueørreten i anlegget.

Enaresjøen i 1995
Det er ikke første gang Bellona slakter regnbueørret for å forhindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. I 1995 slaktet aksjonister fra Bellona regnbueørret ved et oppdrettsanlegg nær den store finske Enaresjøen i Lappland. Gyrodactylus salaris som ble oppdaget i dette anlegget truet de svært viktige lakseelvene Tana, Neiden og Munkelva på norsk side av grensen i nord.

Etter at Bellona aktivistene hadde slaktet et par hundre fisk ble de arrestert av finsk politi. Men allerede dagen etter Bellonas fiskeslakt lovet den finske landbruksministeren at skandaleanlegget i Lappland skulle stenges. Senere samme år ble anlegget lagt ned for godt.

4b57a58140382ea0c4c24f63794283f3.jpeg Photo: Foto: Thomas Heiersted

1712b597ffd5fd3ab516c431bf20cf4a.jpeg Photo: Foto: Thomas Heiersted

fa8df2b33edcdf2e54fc5faf66b0b38e.jpeg Photo: Foto: Thomas Heiersted

19c278c7333bd172cfc12b8a97941af3.jpeg Photo: Foto: Thomas Heiersted