Nyheter

Setter ut ny fisk i Bullaren

Bellona serverte jordbruksminister Margareta Winberg en smaksprøve på løsningen i Bullaren, nemlig å slakte og spise regnbueørreten i anlegget.
Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 9. august, 2002

Rustan Lindquist, som eier oppdrettsanlegget ved Bullaren i Sverige setter ut ny regnbueørret om kort tid, med mindre myndighetene kjøper konsesjonen hans. Samtidig bekrefter analyser at Enningdalslaksen er sårbar for Gyrodactylus salaris.

Rustan Lindquist kjøpte tilbake anlegget i Smedviken ved Bullaren etter at det gyro -infiserte oppdrettsanlegget gikk konkurs i vår. Karene innendørs på anlegget er nå helt fulle av fisk, og Lindquist sier til Bellona at han vil sette denne fisken ut i merdene i Bullaren innen kort tid. – Jeg forholder meg til en konsesjon jeg har for oppdrett i Bullaren, som fortsatt er gyldig. Men jeg rekker ut hånden til svenske og norske myndigheter. Dersom man vil kjøpe meg ut av konsesjonen, vil det ikke bli satt ut fisk. Jeg skal møte Länsstyrelsen tidlig neste uke, og dersom vi ikke kommer til noen enighet, har jeg ingen andre muligheter enn å sette ut fisken, sier Lindquist til Bellona.


Smittefare hevet over tvil

Samtidig er det nå hevet over tvil at laksen i Enningdalsvassdraget er svært sårbar for Gyro. I følge en pressemelding fra det svenske fiskeriverket, som i samarbeid med det norske Veterinærinstituttet har analysert laksestammens følsomhet for parasitten, medførte gyroinfeksjon betydelig dødelighet hos laks fra Enningdalselva. Forsøkene har blitt uført både i Veterinærinstituttets laboratorier, og i en feltstasjon ved Bullaren. Tidligere har svenske myndigheter forsøkt å så tvil om smittefaren, og henvist til at svensk laks er resistent. All tvil er nå feid til side, etter at analysene bekrefter Bellonas vurderinger.


Løftebrudd fra Winberg

Bellona vil nå følge utviklingen i saken svært nøye. Haldens innbyggere kan være helt trygge på at Bellona ikke vil gi seg før oppdrett i Bullaren er stanset en gang for alle. Sveriges jordbruksminister Margareta Winberg lovte den 23. april i år at oppdrettsvirksomhet i Bullaren skal drives slik at det ikke medfører noen fare for spredning av Gyrodactylus salaris. Dersom det settes ut ny regnbueørret i merdene, vil man i løpet av kort tid ha bygd opp en ny smittebase i Bullaren, og denne faglige vurderingen er stadfestet av svenske myndigheter. Det vil derfor være et soleklart løftebrudd fra Sveriges regjering, dersom man ikke finner en annen løsning. Dette er likevel ingen overraskelse, etter et år med unnfallenhet og mangel på initiativ fra svensk side.